Emne

Sentrale trosoppfatninger: Hvorfor og hvordan er mormonene annerledes?

Representanter for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige blir ofte spurt om Kirken blir mer “konvensjonell” med tiden.

Hvis begrepet “konvensjonell” betyr at siste-dagers-hellige i stadig større grad blir sett på som en medvirkende, relevant og viktig del av samfunnet – spesielt i USA, der det nå er rundt seks millioner medlemmer – da er selvfølgelig svaret “ja”. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som ble grunnlagt i New York State i 1830 med bare seks medlemmer, er i dag det fjerde største kirkesamfunnet i USA ifølge uavhengige beregninger.

Som en naturlig følge er dets medlemmer å finne på alle nivåer i samfunnet – i næringsliv og landbruk, i utdannelse og vitenskap, i politiske partier og offentlig administrasjon, i underholdningsindustrien og i nyhetsmediene. Det er faktisk mye mer sannsynlig å bli kjent med enkelte siste-dagers-hellige som venner, naboer og kolleger, enn med Kirken som institusjon eller med dens læresetninger. Dette gjelder også i mange andre land utenfor USA.

Hvis beskrivelsen “konvensjonell” innebærer at Kirken mister sine særpregede trosoppfatninger som står sentralt i dens budskap, er svaret et annet. Selv om de respekterer synspunktene til andre troende mennesker, ønsker Kirkens ledere å være tydelig om de trosoppfatninger som er med på å definere siste-dagers-hellige.

Her følger noen av de mer betydelige forskjellene i tro og praksis mellom Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og andre kristne kirkesamfunn.

Gjenopprettelsen

Ettersom siste-dagers-hellige tror at guddommelig apostolisk myndighet gikk tapt fra jorden etter at oldtidens apostler døde, var en gjengivelse av denne myndigheten nødvendig. Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at gjenopprettelsen begynte tidlig på 1800-tallet med åpenbaringer til den unge Joseph Smith.

Treenighet

Blant de viktigste forskjellene i forhold til andre kristne kirkesamfunn er det som gjelder Guds, Jesu Kristi og Den hellige ånds natur. Sammen danner disse det som ofte kalles den hellige treenighet i mange kirkesamfunn og Guddommen blant siste-dagers-hellige.

Profeter i vår tid, fortsatt åpenbaring og ny hellig skrift

Siste-dagers-hellige tror at Gud fortsatt taler til menneskene, at han har kalt nye apostler og profeter og at åpenbaringer kommer i dag akkurat som i oldtiden. Mange av disse åpenbaringene har dessuten blitt formelt innlemmet i nye bøker med hellig skrift. Disse omfatter Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus; Lære og pakter, en samling åpenbaringer til Joseph Smith og etterfølgende presidenter for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige; samt Den kostelige perle, som inneholder opptegnelser av Moses og Abraham i tillegg til Joseph Smiths skrivelser i vår egen tid.

Frelsesplanen

Siste-dagers-hellig teologi omfatter det mormonene kaller “frelsesplanen”. Temaet dekker alle menneskers førjordiske tilstand, grunnene til at Gud skapte verden, naturen og hensikten med livet vårt her, og hva slags fremtid som venter oss i det neste liv.

Templer og deres formål

Det primære formål med tempelarbeid er å “besegle” eller forene familier, med en forventning om at disse relasjonene fortsetter utover døden. De samme tempelritualene kan utføres for de døde. Det finnes intet motstykke i andre kristne kirkesamfunn til det arbeid som foregår i templene.

Misjonærprogrammet

Dette er en forskjell i praksis snarere enn i læremessig tro, ettersom mange kristne kirkesamfunn sender ut misjonærer for å forkynne evangeliet. Kirkens misjonærprogram er imidlertid særpreget og gjenkjennelig på grunn av det store antallet og utbredelsen av misjonærer, varigheten og variasjonen av deres tjeneste, deres utseende og deres forkynnelse av et gjengitt evangelium.

Legpresteskap

Jesu Kristi Kirke har ingen heltidsansatte fagutdannede prester på menighetsplan. Selv på høyeste plan i Kirken gir de ledere som kalles som heltidsapostler, avkall på sine mer innbringende yrker for å virke i et livslangt kall hvor de vitner om Jesus Kristus og fører tilsyn med Kirken over hele verden.

Helsepraksis

Avholdenhet fra alkohol som følge av religiøs tro, er ikke unikt for siste-dagers-hellige. Kirkens medlemmer forventes imidlertid å avholde seg fullstendig fra alkohol, og det samme gjelder tobakk, te og kaffe.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.