Emne

Samfunnsånd

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige oppfordrer sine medlemmer til å være gode borgere i landet de bor i. Dens tolvte trosartikkel lyder: “Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde lovene.”
Siste-dagers-hellige tror også at “intet styre kan bestå i fred uten at det blir vedtatt og opprettholdt lover som sikrer det enkelte menneske samvittighetsfrihet”.
Samfunnsånd fungerer best som et partnerskap der borgere og myndigheter samarbeider om å sikre felles goder.
Å være en god samfunnsborger betyr også å bidra til vårt lokalsamfunn. I alminnelighet ser siste-dagers-hellige på seg selv som en del av et større samfunn, og prøver å gjøre samfunnet  bedre. Mange av dem bidrar med frivillig arbeid ved samfunnsinstitusjoner som veldedige organisasjoner, skoler, foreninger og klubber. De hjelper ofte de trengende i herberger, ved suppekjøkkener og på sykehus. De prøver å studere  aktuelle saker og stemme på ærlige kandidater.
Samfunnsånd er derfor aktiv deltagelse i samfunnet, og krever engasjement, ikke isolasjon. Mange ord som fyller vårt politiske språk, henger sammen med dette. Sivilisasjon, samfunnsengasjement, høflighet, borgerrettigheter – alt dette henger sammen med hvordan vi behandler hverandre i en felles innsats. Det handler mer om kultur enn om lov, mer om pliktfølelse enn om noe som forlanges av oss.
Hvis du vil vite mer, kan du se følgende artikler (på engelsk):

Samfunnsånd og samvittighet

Samfunn og kirke

Hva religionsfrihet krever av oss

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.