Pressemelding

Russell M. Nelson: Ny president for De tolv apostlers quorum

Russell M. Nelson er kalt som ny president for De tolv apostlers quorum. Han ble beskikket (offisiell utnevnelse) til dette kallet av president Thomas S. Monson onsdag 15. juli 2015.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.