Pressemelding

Religionsfrihet på arbeidsplassen diskutert i FN

Arrangementet for å diskutere religionsfrihet ble holdt i samarbeid med ”United Kingdom Mission to the U.N” og ”Brigham Young University International Center for Law og Religion Studies.”

Les mer på kirkens internasjonale nyhetsside.

religious freedom panel

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.