Offisiell uttalelse

Kirken fortsetter å følge med på og iverksette tiltak ifm. ebola-situasjonen

OPPDATERT (29. oktober 2014, kl 08.00 MDT)

Humanitærhjelp

I Sierra Leone samarbeider Kirken med International Medical Corps om å gi et lokalt sykehus medisinske klær og forsyninger for å kunne hjelpe pasientene. Kirken fortsetter å arbeide gjennom anerkjente hjelpeorganisasjoner og samarbeidspartnere på stedet for å hjelpe lokalsamfunn i nød.

Kirkens medlemmer

Kirkens medlemmer i alle områder oppfordres til å følge helseretningslinjene og anbefalinger fra lokalt helsepersonell.

I Sierra Leone og Liberia har Kirken gitt sine medlemmer hygieneforsyninger, sammen med grunnleggende instruksjonsmateriell som forklarer hygiene. Kirken har sørget for to måneders forbruk av mat for medlemmer, som i noen tilfeller befinner seg i områder i karantene, og andre i nød. I mange tilfeller har medlemmene delt disse matforsyningene med slektninger og naboer.

Mange medlemmer har også bidratt med sin egen tid for å bidra til å spre kunnskap om gode hygienevaner i lokalsamfunnene.

Se også:

Misjonærer

Misjonærenes sikkerhet er høyeste prioritet. I områder hvor det er større fare for å bli smittet av Ebola, har Kirken bedt misjonspresidentene om å gi misjonærene opplæring om forholdsregler de bør ta for å unngå og forebygge spredning av sykdommen. Disse innbefatter sunn fornuft, men også mer detaljerte retningslinjer om kontakt med andre mennesker, symptomer å se etter og hvordan de kan unngå situasjoner som medfører høyere risiko. Kirken vil fortsette å samarbeide med misjonsledere og lokale medlemmer om å vurdere disse omstendighetene og, når det er nødvendig, iverksette tiltak for ytterligere å beskytte misjonærer fra områder hvor det kan være tvil med hensyn til deres sikkerhet.

——————————————————————————————

Misjonærer i to afrikanske land blir flyttet (6. august 2014, kl 15.00 MDT)

Alle misjonærer har forlatt Sierra Leone og Liberia i trygghet, og har blitt overført til andre steder. Misjonærene skal reise til sine nye misjoner i løpet av noen dager. Når de kommer frem, vil de ringe sine familier for å informere dem. Alle misjonærer er trygge og friske.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har en sterk tilstedeværelse i Liberia og Sierra Leone, hvor tusener av våre medlemmer fortsatt bor, deltar i Kirkens arbeide og utfører tjeneste. Kirken er gjennom sine humanitærprogrammer og i samarbeid med sine partnere, i ferd med å vurdere behov og finne ut hvordan den best kan støtte hjelpearbeidet for medlemmene og innbyggerne i disse landene.

——————————————————————————————

Misjonærer i to afrikanske land blir flyttet (1. august 2014, kl 16.00 MDT)

På grunn av sykdomsutbruddet knyttet til ebolaviruset blir alle misjonærer som virker i de afrikanske landene Sierra Leone og Liberia, som et sikkerhetstiltak, overført fra disse landene til andre misjoner. Våre misjonærers helse og sikkerhet er vår høyeste prioritet. De siste ukene er det iverksatt tiltak for å redusere risikoen for misjonærene. De har blant annet blitt bedt om å holde seg inne i leilighetene sine. Så langt har vi ikke mottatt noen rapporter om sykdom blant misjonærene. Familiene blir varslet etter hvert som misjonærene kommer frem til sine nye misjoner. Dette er en svært vanskelig situasjon for misjonærene, medlemmene og innbyggerne i disse landene, og i likhet med andre organisasjoner gjør vi alt som er praktisk mulig for å redusere risikoen.

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.