Pressemelding

Profeten gir et budskap om takknemlighetens helbredende kraft

Lederen for en verdenomspennende tro holder en bønn i takknemlighet og innbyr mennesker overalt til å gjøre to viktige ting for å bidra til å helbrede våre skadede relasjoner og lokalsamfunn

Russell M. Nelson, lederen for en verdensomspennende tro og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har et nytt budskap om håp, helbredelse og enhet for å hjelpe oss å løfte oss ut av covid-19s mørke og utrydde andre plager som hat og uhøflighet.

Profeten har holdt en bønn i takknemlighet for verden og alle som bor i den. Han har også innbudt mennesker overalt til å gjøre to viktige ting for å bidra til å helbrede våre skadede relasjoner og lokalsamfunn:

  1. Gjør sosiale medier til din egen takknemlighetsdagbok i syv dager
  2. Hold en bønn i takknemlighet

  

Last ned denne videoen

Idet han uttrykker sin takknemlighet for forskerne som utvikler en vaksine for covid-19, minner profeten (tidligere pioner innen hjertekirurgi) oss om at “det finnes ingen medisin eller operasjon som kan reparere de mange åndelige elendigheter og lidelser som vi møter” som et kollektivt, globalt samfunn. Disse omfatter laster som hat, uro, rasisme, vold, uærlighet og uhøflighet. “Det finnes imidlertid et middel – et som kanskje synes overraskende – fordi det strider mot vår naturlige intuisjon,” sier president Nelson. “Ikke desto mindre har dets virkning blitt validert av vitenskapsmenn så vel som av troens menn og kvinner. Jeg refererer til takknemlighetens helbredende kraft.”

Gå til GiTakk.JesuKristiKirke.org/nor for å lese og se profetens videobudskap på 31 språk. Mens du er der, kan du også lese president Nelsons personlige beretning om når og hvordan han fikk inspirasjon til å holde denne bønnen for verden i takknemlighet.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.