Emne

Prestedømmet

Guds kraft og myndighet delegert til mennesker på jorden. Verdige siste-dagers-hellige menn blir ordinert til prestedømmet ved håndspåleggelse, og deretter sier man at de “bærer” prestedømmet. Prestedømmet er delt inn i to nivåer eller ordener Det aronske prestedømme og Det melkisedekske prestedømme. Se også: Myndighet

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.