Emne

Prest

Et embede med tilhørende ansvar i Det aronske prestedømme som unge menn i alderen 16 til 18, samt nye voksne mannlige medlemmer av Kirken vanligvis har. Prester holder en bønn for å velsigne nadverden som deles ut til Kirkens medlemmer under søndagens gudstjenester. Med tillatelse fra lokale prestedømsledere kan prester også utføre dåp.

I lokale menigheter er prestene organisert i små grupper kalt quorum. Qurumsmedlemmene hjelper hverandre å utvikle lederegenskaper og tjene andre idet de gjør sitt beste for å følgeJesus Kristus.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.