Emne

Polygami

Polygame grupper og enkeltpersoner i og rundt Utah skaper ofte forvirring for tilfeldige observatører og besøkende nyhetsmedier. Polygamister og polygamistorganisasjoner i deler av det vestlige USA og Canada har overhodet ingen tilknytning til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, til tross for at betegnelsen “mormon” – allment forstått som et kallenavn for siste-dagers hellige – noen ganger på villedende vis brukes om dem.

President Gordon B. Hinckley sa følgende om polygami på Kirkens generalkonferanse i oktober 1998: “Jeg vil kategorisk fastslå at denne kirke ikke har noe som helst å gjøre med dem som praktiserer polygami. De er ikke medlemmer av denne kirke. De fleste har aldri vært medlemmer. De bryter landets lov. De vet at de bryter loven. De er underlagt dens straff. Kirken har naturligvis ingen som helst myndighet i denne saken.

Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer praktiserer flergifte, blir de utelukket, den alvorligste straff Kirken kan pålegge. Ikke bare bryter de som er involvert i dette, direkte landets lov, de overtrer også denne kirkes lov. En av våre trosartikler er forpliktende for oss. Den erklærer: ʻVi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde loveneʼ (12. trosartikkel).”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.