Emne

Politisk nøytralitet - Boston Globe

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tar avstand fra The Boston Globes artikler 19. og 22. oktober 2006, som antyder at Kirken som institusjon støtter en politisk kampanje.

Kirken ga følgende offisielle svar:

“I lys av artikler i mediene understreker vi på nytt Kirkens nøytralitet, og bekrefter dens langvarige prinsipielle holdning at intet medlem som har en offisiell stilling i noen organisasjon av Kirken, har rett til å uttale seg på vegne av Kirken om Kirkens holdning til politiske spørsmål.”

Les mer om Kirken og dens politiske nøytralitet.

Ytterligere svar på The Boston Globes uriktige fremstilling:

Romney Pal Takes Blame for Dust-up.” The Salt Lake Tribune

“Article Called Inaccurate; Church Asserts Neutrality”, Deseret News

“LDS Church Responds to Boston Globe, Romney”, Hotline

“The Boston Globe and A ‘Nationwide Network of Mormon Supporters’”, Article VI Blog

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.