Mormon Newsroom
Pressemelding

Pionerånden fortsetter når unge kvinner drar ut for å tjene

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er velkjent for sin misjonærinnsats. I over hundre år har unge menn og kvinner frivillig viet en periode av sitt liv til å tjene andre og dele Jesu Kristi evangelium på heltid. 

Mer enn 67 000 misjonærer virker for tiden i land over hele verden, og en stor andel av disse misjonærene er trofaste unge kvinner. 

“Vi har et høyt nivå av innvielse blant søstermisjonærer,” sa Creg D. Ostler, president for opplæringssenteret for misjonærer i England. “Det finnes mennesker, både menn og kvinner, som bare søstre kan nå. Det er bemerkelsesverdig å se deres store evne til å vise kjærlighet og til å undervise. Jeg har blitt forundret over deres mot og deres tro.”

Kvinner har vært pionerer i måten misjonærarbeidet har blitt gjort på i over et århundre. En kvinne, Elizabeth Claridge McCune, var medvirkende til å bidra til å forbedre misjonærarbeidet i England. 

McCune var en siste dagers hellig som bodde i Utah på slutten av 1800-tallet. Hun reiste til England i 1897 for å samle informasjon om sin slektshistorie og besøke sønnen sin. Da hun kom dit, ble hun invitert til å tale på lokale bymøter for å tilbakevise noen rykter som hadde sirkulert om mormonkvinner. 

“Jeg hadde noen ganger et sterkt ønske om å snakke selv, og følte at jeg som kvinne kunne gjøre noe godt,” sa McCune.

Hun overvant sin frykt og andre utfordringer, og snakket med de lokale gruppene med kraft. Hennes ord og innflytelse bidro til å fjerne mange av de fordommer og den tvil folk hadde overfor Kirken.

Etter å ha sett virkningen én kvinne hadde på så mange, bekjentgjorde Kirkens president året etter at kvinner fra da av kunne reise på heltidsmisjon. 

Siden denne bekjentgjørelsen har tusenvis av trofaste unge kvinner forlatt sitt hjem og påtatt seg tittelen “Søster” når de tjener Herren og sprer hans evangelium. Elizabeth McCunes pionerånd har blitt ført gjennom hele verden når kvinner overvinner hindringer for flittig å tjene Herren.

Søster Elizabeth Crocker er en av flere tonganske misjonærer som ikke kunne dra hjem på grunn av grenserestriksjoner. Hun fullførte nylig sin misjonærtjeneste i Leeds i England. På grunn av covid-19-pandemien ble hennes opprinnelige kall til å tjene i 18 måneder forlenget til 24 måneder.

“Siden jeg har vært her lenger enn mitt opprinnelige oppdrag, har jeg lært å stole på Frelseren og bruke Jesu Kristi forsonings styrkende kraft,” sa Cocker. “Jeg har lært så mye på min ekstra tid her, og jeg ville ikke bytte det med noen annen erfaring.”

Sammen med søster Cocker har tusenvis av andre kvinner tatt imot kallet til å tjene selv i vanskelige tider. Selv om disse søstrene opplever daglige utfordringer, stoler de på Jesus Kristus og er i stand til å nå enkeltpersoner på en særegen og spesiell måte – akkurat slik søster McCune gjorde for over hundre år siden. 

Du kan lære mer om de tidlige søstermisjonærene og andre mektige pionerer på https://history.churchofjesuschrist.org/article/sister-missionaries-video?lang=eng

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.