Pressemelding

Over hele Europa bidrar siste dagers hellige i humanitærarbeidet

Fra Ungarn og Slovakia til Tsjekkia og Island forener Kirkens medlemmer seg raskt for å hjelpe flyktninger

Flyktningkrisen på grensen til Ukraina er kompleks, og behovene for humanitærhjelp er presserende og mange. Da krisen begynte den 24. februar i år, opprettet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige umiddelbart et rammeverk for integrering av flyktninger som er medlem av Kirken. Fokuset omfattet opprettelsen av innsamlingssentre for å dekke umiddelbare flyktningbehov, i tillegg til en prosess for å knytte fordrevne enkeltpersoner og familier til lokale forsamlinger i Kirken hvor de kan finne midlertidige boliger, mat, andre forsyninger og sosiale og åndelige tilfluktssteder.

Når en katastrofe rammer et sted i verden, vurderer Kirken raskt behovet for misjonærer, medlemmer og venner. Som oftest er ikke det store flertallet av dem det ytes hjelp til, medlemmer av Kirken, men snarere venner og naboer i lokalsamfunnene.

Siden krisen begynte, har Velferds- og selvhjulpenhetstjenesten (WSRS), en av Kirkens avdelinger, vært proaktivt involvert i hundrevis av humanitærtiltak over hele Europa.

Across Europe Latter01
Across Europe Latter01
Misjonærfrivillige serverer mat til flyktninger i Polen2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Across Europe Latter02
Across Europe Latter02
Misjonærfrivillige feier gulv på Tesco flyktningmottak2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Sammen med Kirkens lokale ledere og medlemmer koordinerer avdelingen hjelp til personer av alle trossamfunn ved grenseoverganger, innsamlingssentre og lokale kirkebygninger.

I Polen støtter humanitærmisjonærer frivillig innsats ved det store Tesco flyktningmottaket. Flere av Kirkens unge misjonærer er opptatt der med rengjøring, servering av mat og språkhjelp. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har donert en bærbar PC for å hjelpe den frivillige koordinatoren å holde oversikt over informasjon om frivillige, og en vaskemaskin for rengjøring av mopper, håndklær og forsyninger.

To tidligere seniormisjonærfrivillige i Slovakia har nylig kommet til Polen for flere måneder for å hjelpe til med flyktningarbeidet, der de arbeider som tekniske representanter. De koordinerer prosjekter med andre frivillige organisasjoner. Redd barna frakter for eksempel førti foreldreløse barn som er strandet i Ukraina, til et nytt hjem i det vestlige Polen. Kirken har donert sengetøy, strykejern og vannkjeler til den felles innsatsen. Under en pause i aktiviteten nær grensen mellom Polen/Ukraina, la en seniorfrivillig nylig merke til et døvt par som sang alene i et hjørne. Hun gikk bort til dem og hilste på dem ved hjelp av tegnspråk. De svarte med store smil. Tegnspråk gir vanligvis effektiv kommunikasjon fra land til land.

Across Europe Latter03
Across Europe Latter03
Seniormisjonærfrivillige kommuniserer med døve flyktninger ved hjelp av tegnspråk2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Ungarn fant Kirken en frivillig organisasjon som leier ut et helt hotell til flyktninger. Dette 62-roms hotellet kan huse opptil tre hundre kvinner og barn for korttidsopphold. Kirken vil bidra til å dekke leiekostnadene på hotellet.

I Slovakia samarbeider Kirken med Nadacia Pro Futura om å sørge for barnemat og hygieneartikler til mødre med spedbarn eller småbarn som kommer over grensen. Hittil har fire hundre sett blitt utsendt. Kirken kjøpte og donerte også nye kjøleskap og vedfyringsovner til flyktningsentere i Baškovce.

I Tsjekkia har to flyktningsentere blitt opprettet av Kirken. Den ene er ved European Community Outreach Centre ved Cumorah Academy i nærheten av Praha. Dette anlegget tilbyr husrom, måltider og utdannelse til nesten femti ukrainske medlemsflyktninger, hvorav åtte aktivt forbereder seg til å bli misjonærer for Kirken. Et annet senter er opprettet for å ta imot opptil hundre medlemsflyktninger, et første stopp når de kommer og trenger midlertidig ly. Mat og losji tilbys gratis, og lokale medlemmer av Kirken hjelper flyktningene å integrere seg i byer med etablerte menigheter og grener for å gi sosial samhandling så vel som åndelig tilflukt.

Across Europe Latter04
Across Europe Latter04
European Community Outreach Centre ved Cumorah Academy i nærheten av Praha2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Across Europe Latter05
Across Europe Latter05
Varme måltider serveres til fordrevne personer ved et flyktningsenter i Tsjekkia2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Island er et lite og fjernt land, men har også vært aktiv i å motta og være vertskap for flyktningfamilier, herunder en medlemsfamilie som flyktet fra Odesa i Ukraina for å komme til Island. Kirken på Island bidrar også økonomisk til innsatsen som etablerte frivillige organisasjoner gjør for å hjelpe fordrevne personer fra Ukraina. Til sammen har over seks hundre fordrevne personer kommet til Island fra Ukraina, og hver av dem har fått losji og arbeid. På ett supermarked i Reykjavik får kundene muligheten til å legge fem hundre islandske kroner til sine utgifter som et bidrag til flyktninger.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.