Emne

Ordinans

En betegnelse som ofte brukes av siste-dagers-hellige om en av en rekke religiøse seremonier, som dåp eller å dele ut nadverden på søndagens møter.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.