Pressemelding

Oppdatering av Generell håndbok i august 2021

De nyeste oppdateringene av den engelske versjonen av Generell håndbok: Tjeneste i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble publisert 4. august 2021. Den inneholder ett nytt kapittel, to omskrevne kapitler, ett utvidet kapittel og mange oppdaterte administrative retningslinjer. Den inneholder også mindre revisjoner i andre kapitler.

Handbook01Download Photo

Disse oppdateringene har blitt publisert på engelsk på ChurchofJesusChrist.org og i Evangeliebibliotek-appen. De vil bli oversatt til andre språk de kommende månedene. Hele håndboken forventes å være oppdatert på engelsk innen utgangen av dette året.

Denne revisjonen av håndboken som ble innledet i februar 2020, gjøres under ledelse av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum.

De mest omfattende revisjonene er oppført nedenfor.

  • Kapittel 4: “Lederskap og rådsforsamlinger i Jesu Kristi Kirke.” Tittelen er endret så den inneholder “og rådsforsamlinger”. Kapittelet har blitt utvidet til å inneholde generell informasjon om rådsforsamlinger, herunder noen som tidligere var i kapittel 7.
  • Kapittel 5: “Ledere på general- og områdeplan.” Dette nye kapittelet beskriver arbeidet og ansvarsoppgavene til Kirkens ledere og råd på general- og områdeplan. Den forklarer også ansvarsoppgavene til det nye kallet områdeveiledere for organisasjoner. Merk: Når et nytt kapittel 5 nå legges til, blir det tidligere kapittel 5 (“Lederskap i staven”) nå kapittel 6. Det tidligere kapittel 6 (“Biskopsrådet”) er nå kapittel 7. Innhold fra kapittel 7 (“Råd i Kirken”) er nå i kapittel 4 og 29.
  • Kapittel 20: “Aktiviteter”. Dette omskrevne kapittelet inneholder en mulighet til å organisere en menighetens aktivitetskomité i store menigheter, tydeliggjør instruksjoner om enheter for enslige voksne som holder aktiviteter på mandagskvelder, har oppdaterte instruksjoner om flerstavs- og områdeaktiviteter, og oppdaterte retningslinjer for Til styrke for ungdom (FSY)-konferanser.
  • Kapittel 30: “Kall i Kirken.” Dette omskrevne kapittelet inneholder instruksjoner om at medlemmene, når det er mulig, skulle virke lenge nok i kall til at de etablerer et sterkt forhold til dem de tjener. Kapittelet forklarer også hvem som kan kalle og beskikke stavs- og menighetssekretærer.

Annet nytt og oppdatert innhold

Biskopsråd og stavspresidentskaper kan nå ha så mange som to assisterende utøvende sekretærer til å hjelpe menighetens og stavens utøvende sekretærer i deres plikter. Se avsnitt 6.4.1 og 7.3 for mer informasjon.

En tilføyelse om flyktninger sier at siste dagers hellige, “som en del av deres ansvar for å hjelpe de trengende, … bruker av sin tid, tilbyr sine talenter og sitt vennskap for å ta imot flyktninger som medlemmer av sitt lokalsamfunn.” Oppføringen leder leserne til ChurchofJesusChrist.org/refugees. En egen del med tittelen “Immigrasjon” (tidligere “Emigrasjon av medlemmer”) understreker en tilsvarende gjestfri holdning overfor innvandrere.

Delen med tittelen “Politisk aktivitet og samfunnsaktivitet” er oppdatert. “Medlemmene skulle ikke dømme hverandre i politiske saker”, står det i denne delen. “Trofaste siste dagers hellige kan tilhøre en rekke politiske partier og stemme på en rekke kandidater. Alle skulle føle seg velkommen i kirkesammenheng.” (Les lignende kommentarer fra president Dallin H. Oaks på generalkonferansen i april 2021.)

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.