Emne

Område

Administrasjonen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er delt i geografiske områder. I USA og Canada har hvert område tilsyn av et medlem av De syttis presidentskap som har sin base i Salt Lake City, Utah. Andre områder har tilsyn av en områdepresident og to rådgivere, som vanligvis er medlemmer av De syttis quorum, og som bor i sine tildelte områder.

Under ledelse av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum gir områdepresidentskaper åndelig og administrativ ledelse for ledere og medlemmer av Kirken i deres område.

Det er for øyeblikket 26 områder:

 • Utah nord
 • Utah Salt Lake City
 • Utah syd
 • Idaho
 • Nord-Amerika vest
 • Nord-Amerika nordvest
 • Nord-Amerika sydvest
 • Nord-Amerika sydøst
 • Nord-Amerika nordøst
 • Nord-Amerika sentralt
 • Mexico
 • Mellom-Amerika
 • Karibien
 • Syd-Amerika nordvest
 • Syd-Amerika syd
 • Brasil
 • Chile
 • Europa
 • Europa øst
 • Asia
 • Asia nord
 • Midtøsten/Nord-Afrika
 • Afrika vest
 • Afrika sydøst
 • Filippinene
 • Stillehavet

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.