Emne

Om oss

Dette er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges offisielle nettsted for opinionsledere, nyhetsmedier og allmennheten. Nettstedet gir pressemeldinger, bakgrunnsstoff, kommentarer, uttalelser fra Kirken, multimedia og andre elementer til bruk for nyhetsmedier, bloggere og andre. Kontaktopplysninger til Kirkens mediarepresentanter finnes her.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.