Pressemelding

Nye misjonsledere begynner på sine oppdrag i Europa

14 ektepar begynte på sin tre år lange tjeneste den 1. juli 2023

Det første presidentskap for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har kalt nye misjonspresidenter og ledsagere til 14 misjoner i Europa. De nye lederne begynte på sin tre år lange tjeneste den 1. juli. Deres navn, oppdrag og korte biografier er oppført nedenfor.

New Mission Leaders 01
New Mission Leaders 01
Stedene og antallet nye misjonspresidenter og ledsagere til 134 misjoner i hele verden, som begynte sin treårige tjeneste 1. juli 2023. Grafikk gjengitt med tillatelse fra Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Adriaterhavet nord misjon

New Mission Leaders 02
New Mission Leaders 02
Brian E. Cordray og Angelika Cordray, ledere for Adriaterhavet nord misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Brian E. Cordray, 51, og Angelika Cordray, fire barn, Frankfurt 2. menighet (engelsk), Frankfurt Tyskland stav: Adriaterhavet nord misjon, etterfølger president Kevin C. Field og søster Dianna M. Field. Bror Cordray er lærer i Søndagsskolen og tidligere stavspresident, høyrådsmedlem, biskop, rådgiver i biskopsrådet, menighetens misjonsleder, Seminar-lærer, tempelarbeider og misjonær i Østerrike Wien misjon. Han ble født i Gatesville i Texas, sønn av Allen L. Cordray jr. og Catherine Elizabeth Cordray.

Søster Cordray er lærer i Søndagsskolen og tidligere Unge kvinners president i staven, Primærs president i staven, Hjelpeforeningens sekretær i staven, Hjelpeforeningens president i menigheten, Primærs president i menigheten, tempelarbeider og misjonær i Tyskland Hamburg misjon. Hun ble født i München i Tyskland, datter av Johann Friedrich Laur og Gabriele Maria Laur.

Albania Tirana misjon

New Mission Leaders 03
New Mission Leaders 03
Michael Auras og Johanna Auras, ledere for Albania Tirana misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Michael Auras, 48, og Johanna Auras, seks barn, Landshut menighet, München Tyskland stav: Bulgaria/sentraleurasisk misjon, etterfølger president Samuel M. T. Koivisto og søster Anna-Maria Koivisto. Bror Auras er eldstenes quorumspresident og tidligere stavspresident, rådgiver i Unge menns presidentskap i staven, grenspresident, rådgiver i grenspresidentskapet, lærer i Søndagsskolen, Seminar-lærer, menighetens misjonsleder, tempelarbeider og FSY-leder. Han ble født i Erlangen i Tyskland, sønn av Peter Auras og Elvira Auras.

Johanna Auras er Unge kvinners president i menigheten og tidligere rådgiver i Unge kvinners presidentskap i staven, Primærs president i menigheten, Unge kvinners president i menigheten, rådgiver i Primærs presidentskap i menigheten, rådgiver i Unge kvinners presidentskap i menigheten, rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i grenen, aktivitetsleder for Primær, Seminar-lærer og FSY-leder. Hun ble født i Landshut i Tyskland, datter av Friedrich Reisinger og Angelika Reisinger.

Alpene tysktalende misjon

New Mission Leaders 04
New Mission Leaders 04
Martin W. Bates og Donna Bates, ledere for Alpene tysktalende misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Martin W. Bates, 55, og Donna Bates, åtte barn, Yale menighet, Salt Lake Bonneville stav: Alpene tysktalende misjon, etterfølger president Scott M. Naatjes og søster Jodi T. Naatjes. Bror Bates er lærer i eldstenes quorum og menighetens misjonsleder og tidligere biskop, eldstenes quorumspresident, Unge menns president i menigheten, Søndagsskolens president i menigheten, lærer i Søndagsskolen, lærer i Primær, speiderleder og misjonær i Tyskland Frankfurt misjon. Han ble født i Salt Lake City, sønn av Douglas Fetzer Bates og Eva-Maria Winter Bates.

Søster Bates er lærer i Hjelpeforeningen og menighetsmisjonær og tidligere rådgiver i Unge kvinners presidentskap i staven, Unge kvinners president i menigheten, Primærs president i menigheten, lærer i Søndagsskolen, speiderleder for 11-åringer og musikkleder i Primær. Hun ble født i The Dalles i Oregon, datter av Dallas George Graham og Sharon Lynn Graham.

Bulgaria/Hellas misjon

New Mission Leaders 05
New Mission Leaders 05
David A. Nelson og Emily Wood Nelson, ledere for Bulgaria/Hellas misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

David A. Nelson, 54, og Emily Wood Nelson, fire barn, Slate Canyon 10. menighet, Provo Utah stav: Bulgaria/Hellas misjon, etterfølger president Samuel M. T. Koivisto og søster Anna-Maria Koivisto. Bror Nelson har virket som høyrådsmedlem, Unge menns president i staven, biskop, eldstenes quorumspresident, Søndagsskolens president i menigheten, menighetens utøvende sekretær, speiderleder og misjonær i Hellas i Østerrike Wien øst misjon. Han ble født i Pocatello i Idaho, sønn av Lowell Allen Nelson og Rita Rae Evans Nelson.

Søster Nelson er tidligere rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i menigheten, rådgiver i Unge kvinners presidentskap i menigheten, rådgiver i Primærs presidentskap i menigheten, koordinator for barmhjertighetstjeneste i Hjelpeforeningen, lærer i Hjelpeforeningen, aktivitetsdagsleder, lærer i Primær og menighetsmisjonær. Hun ble født i Salt Lake City, datter av Walter Rex Wood og Karen Edwards Wood.

Frankrike Paris misjon

New Mission Leaders 06
New Mission Leaders 06
Ryan R. Munns og Heather A. Munns, ledere for Frankrike Paris misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ryan R. Munns, 49, og Heather A. Munns, seks barn, Narcoossee ward, St Cloud Florida stav: Frankrike Paris misjon, etterfølger president C. Michael Hansen og søster Jeanne Hansen. Bror Munns er rådgiver i misjonspresidentskapet og tidligere stavspresident, høyrådsmedlem, rådgiver i biskopsrådet, eldstenes quorumspresident, Unge menns president i menigheten og misjonær i Sveits Genève misjon. Han ble født i Winter Park i Florida, sønn av Ranier Farell Munns og April Jo Cassell Munns.

Søster Munns er rådgiver i Unge kvinners presidentskap i menigheten og tidligere rådgiver i Primærs presidentskap i staven, rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i menigheten, rådgiver i Primærs presidentskap, musikkleder i Primær, lærer i Primær og barnestueleder. Hun ble født i Provo i Utah, datter av Paul Flack Hintze og Patricia Anne Porter Hintze.

Tyskland Frankfurt misjon

New Mission Leaders 07
New Mission Leaders 07
Douglas P. Cropper og Lynne G. Cropper, ledere for Tyskland Frankfurt misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Douglas P. Cropper, 63, og Lynne G. Cropper, fire barn, River Bend menighet, Davenport Iowa stav: Tyskland Frankfurt misjon, etterfølger president Dan J. Hammon og søster Debbie J. Hammon. Bror Cropper er lærer i evangeliets lære og tidligere stavspresident, høyrådsmedlem, stavens utøvende sekretær, biskop, rådgiver i biskopsrådet, Unge menns president i menigheten og misjonær i Tyskland Hamburg misjon. Han ble født i Salt Lake City, sønn av Paul Kent Cropper og Deon E. Cropper.

Søster Cropper er Institutt-lærer og menighetens tempel- og slektshistoriekonsulent og tidligere Unge kvinners president i menigheten, Primærs president i menigheten, rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i menigheten, Unge kvinners leirleder i menigheten, Seminar-lærer og regional leder for informasjon og samfunnskontakt. Hun ble født i Salt Lake City, datter av Lloyd Alfred Gorton og Mildred Joan Gorton.

Ungarn Budapest misjon

New Mission Leaders 08
New Mission Leaders 08
Chet J. Wall og Kristy Wall, ledere for Ungarn Budapest misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Chet J. Wall, 46, og Kristy Wall, fire barn, Stone Cliff menighet, St George Utah Boulder Ridge stav: Ungarn Budapest misjon, etterfølger president Justin C. Rucher og søster Lori Rucher. Bror Wall er tidligere rådgiver i stavspresidentskapet, stavssekretær, biskop, eldstenes quorumspresident, Unge menns president i menigheten, rådgiver i Unge menns presidentskap i menigheten, veileder i Unge menn, lærer i Søndagsskolen og misjonær i Ungarn Budapest misjon. Han ble født i Murray i Utah, sønn av James Logan Wall og Joan Logan Wall.

Søster Wall er tidligere Primærs president i staven, Unge kvinners president i menigheten, Primærs president i menigheten, lærer i Hjelpeforeningen og speiderleder. Hun ble født i Portland i Oregon, datter av Ben Wayne Gardner og Kathy Beeson Gardner.

Polen Warszawa misjon

New Mission Leaders 09
New Mission Leaders 09
Gregory D. Roney og Christine Roney, ledere for Polen Warszawa misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Gregory D. Roney, 48, og Christine Roney, fire barn, Tall Cedars menighet, Gainesville Virginia stav: Polen Warszawa misjon, etterfølger president David L. Chandler og søster Stacy A. Chandler. Bror Roney er tidligere rådgiver i stavspresidentskapet, stavens leder for ungdomskonferanser, biskop, grenspresident, eldstenes quorumspresident, Unge menns president i menigheten, Seminar-lærer og misjonær i Polen Warszawa misjon. Han vokste opp i Newport Beach i California hos sine foreldre, Arden Ensley Roney og Carolyn Bethers Roney.

Søster Roney er Unge kvinners veileder og tidligere leder for ungdomskonferanser i staven, Unge kvinners assisterende leirleder, lærer i Hjelpeforeningen, lærer i Evangeliets prinsipper, lærer i Søndagsskolen, lærer i Primær, barnestueleder, musikkleder i menigheten og aktivitetsdagsleder. Hun vokste opp i Mission Viejo i California hos sine foreldre, Jon Sivert Holmgren og Mickey Burden Holmgren.

Romania Bucuresti misjon (Ny)

New Mission Leaders 10
New Mission Leaders 10
Geoffrey R. Fowler og Roseanna C. Fowler, ledere for Romania Bucuresti misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Geoffrey R. Fowler, 47, og Roseanna C. Fowler, fem barn, Oakley 1. menighet, Antioch California stav: Den nye misjonen Romania Bucuresti misjon. Bror Fowler er rådgiver i stavspresidentskapet og tidligere høyrådsmedlem, biskop, rådgiver i biskopsrådet, speiderleder og misjonær i Romania Bucuresti misjon. Han ble født i Seattle i Washington, sønn av Dennis Lee Fowler og Kathryn Ann Fowler.

Søster Fowler er rådgiver i Primærs presidentskap i menigheten og tempelarbeider og tidligere Primærs president i menigheten, rådgiver i Unge kvinners presidentskap i menigheten, veileder i Unge kvinner, pianist i Primær, aktivitetsdagleder og Seminar-lærer. Hun ble født i Harbor City i California, datter av William Robert Croasdale sr. og Woglinde Christine Croasdale.

Spania Barcelona misjon

New Mission Leaders 11
New Mission Leaders 11
Frank Heckmann og Maria Heckmann, ledere for Spania Barcelona misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Frank Heckmann, 64, og Maria Heckmann, syv barn, Heidelberg 2. menighet (spansk), Heidelberg Tyskland stav: Spania Barcelona misjon, etterfølger president Juan Pablo Villar og søster Carola Villar. Bror Heckmann er rådgiver i misjonspresidentskapet og tidligere høyrådsmedlem, leder for informasjon og samfunnskontakt, rådgiver i Unge menns presidentskap i staven, grenspresident, rådgiver i biskopsrådet, menighetens misjonsleder, Institutt-lærer, Seminar-lærer, tempelarbeider og misjonær i Sveits Zürich misjon. Han ble født i Heidelberg i Tyskland, sønn av Heinrich Friedrich Heckmann og Ruth Heckmann.

Søster Heckmann er Hjelpeforeningens president i menigheten og tidligere rådgiver i Primærs presidentskap i staven, spesialist i informasjon og samfunnskontakt, Institutt-lærer, Seminar-lærer, menighetsmisjonær, tempelarbeider og misjonær i Spania Barcelona misjon. Hun ble født i Cadiz i Spania, datter av Francisco Marin Miranda og Cristobalina Aragon Sanchez.

Den baltiske misjon

New Mission Leaders 12
New Mission Leaders 12
Antti Makslahti-Tolstosheev og Skaistė Makslahti-Tolstosheev, ledere for Den baltiske misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Antti Makslahti-Tolstoseev, 46, og Skaistė Makslahti-Tolstoseev, tre barn, Šiauliai gren, Vilnius Litauen distrikt: Den baltiske misjon, etterfølger president Roy B. Huff og søster Jeanna Hayward Huff. Bror Makslahti-Tolstosheev er rådgiver i distriktspresidentskapet, grenspresident og tempel- og slektshistoriekonsulent og tidligere distriktsveileder for enslige voksne, rådgiver i grenspresidentskapet, grenssekretær og misjonær i Russland Moskva misjon. Han ble født i St. Peterburg i Russland, sønn av Juri og Irina.

Søster Makslahti-Tolstosheev er leder for informasjon og samfunnskontakt og president for Hjelpeforeningen i grenen og tidligere Seminar-lærer, Unge kvinners president i grenen og Primærs president i grenen. Hun ble født i Šiauliai i Litauen, datter av Virginijus og Irena.

Kapp Verde Praia misjon

New Mission Leaders 13
New Mission Leaders 13
Scott R. Labrum og Mindi Labrum, ledere for Kapp Verde Praia misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Scott R. Labrum, 56, og Mindi Labrum, fire barn, Castle Dale 3. menighet, Castle Dale Utah stav: Kapp Verde Praia misjon, etterfølger president David J. Wunderli og søster Diane Wunderli. Bror Labrum er tidligere rådgiver i stavspresidentskapet, stavens utøvende sekretær, Unge menns president i staven, biskop, rådgiver i biskopsrådet, speiderleder, menighetens misjonsleder og misjonær i Brasil Brasilia misjon. Han ble født i Murray i Utah, sønn av Ross Nichols Labrum og Linda Edmunds Labrum.

Søster Mindi Labrum er veileder i Unge kvinners og representant i Til styrke for ungdom og tidligere leirleder i Unge kvinner i staven, Unge kvinners president i menigheten, rådgiver i Unge kvinners presidentskap i menigheten, rådgiver i Primærs presidentskap i menigheten, lærer i Evangeliets prinsipper og menighetsmisjonær. Hun ble født i Granger i Utah, datter av Ted R. Anderson og Shirley Ann Anderson.

Finland Helsingfors misjon

New Mission Leaders 14
New Mission Leaders 14
Juha Lehtinen og Ulla Lehtinen, ledere for Finland Helsignfors misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Juha Lehtinen, 68, og Ulla Lehtinen, fire barn, Helsinki 2. menighet, Helsinki Finland stav: Finland Helsinki misjon, etterfølger president Ville Kervinen og søster Leena Kervinen. Bror Lehtinen er rådgiver i misjonspresidentskapet og tidligere rådgiver i stavspresidentskapet, Unge menns president i staven, biskop, rådgiver i biskopsrådet, høyprestenes gruppeleder, tjenestemisjonær-spesialist og misjonær i Finland Helsinki misjon. Han ble født i Imatra i Finland, sønn av Esko Mauno Lehtinen og Kirsti Marjatta Lehtinen.

Søster Lehtinen er rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i menigheten og menighetens historiker og tidligere rådgiver i Primærs presidentskap i menigheten, Hjelpeforeningens president i menigheten, rådgiver i Unge kvinners presidentskap i menigheten, tjenestemisjonær-spesialist og lærer i Evangeliets prinsipper. Hun ble født i Turku i Finland, datter av Heikki Uusitalo og Liisa Uusitalo.

Sverige Stockholm misjon

New Mission Leaders 15
New Mission Leaders 15
J. Gregory Lake og Lisa Saunders Lake, ledere for Sverige Stockholm misjon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

J. Gregory Lake, 61, og Lisa Saunders Lake, fire barn, Constellation menighet, Gilbert Arizona Highland West stav: Sverige Stockholm misjon, etterfølger president Robert L. Davis og søster Tiffany L. Davis. Bror og søster Lake er tidligere seniormisjonærer i Sverige Stockholm misjon. Han er tidligere biskop, biskop i menighet for UEV, rådgiver i biskopsrådet, høyrådsmedlem, Unge menns president i menigheten, menighetens misjonsleder, lærer i Søndagsskolen, Institutt-lærer, tempelarbeider og misjonær i Sverige Stockholm misjon. Han ble født i Salt Lake City, sønn av Jack Smith Lake og Marie Barlow Lake.

Søster Lake er rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i menigheten og tidligere rådgiver i Unge kvinners presidentskap i staven, rådgiver i Primærs presidentskap i staven, Unge kvinners president i menigheten, Primærs president i menigheten, rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap i menigheten, rådgiver i Unge kvinners presidentskap i menigheten, rådgiver i Primærs presidentskap i menigheten, veileder i Unge kvinner, speiderleder og tempelarbeider. Hun ble født i Logan i Utah, datter av Reed W. Saunders og Barbara Cook Saunders.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.