They_Spoke_to_Us2018---Jean_Bingham.jpg
Pressemelding

Mormoninitiativ for å promotere kommende verdensomspennende møte

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Europa vil lansere et nytt videoinitiativ, onsdag 14. mars 2018, for å skape oppmerksomhet rundt den kommende generalkonferansen.

Generalkonferansen er en halvårlig begivenhet hvor mormoner over hele verden samles for å høre Kirkens ledere tale om en rekke forskjellige åndelige emner. Du kan lære mer om generalkonferansen her.

Initiativet som er blitt kalt, "De talte til oss", består av 16 filmer med budskap fra Kirkens ledere, som er oversatt til 23 språk. Filmene vil bli delt på Facebook og på Kirkens europeiske nasjonale sider.

I den innledende filmen bærer eldste Neil. L. Andersen vitnesbyrd om hvordan vi hører Herrens røst i undervisningen av hans tjenere ved generalkonferansen.

Målsetningen med dette initiativet er å skape oppmerksomhet rundt generalkonferansen, og hjelpe den enkelte med å forberede seg mentalt og åndelig til en helg fylt med taler fra Kirkens ledere.

Lederen for publiseringstjenester for området Europa, Brian Cordray, sa: “Ideelt sett håper vi at når mennesker ser de daglige filmene og føler den gode ånd som ledsager disse inspirerte budskapene, vil de få et større ønske om å være en del av generalkonferansen nå i april.”

Cordray tilføyde: “Vi fryder oss over å høre fra vår nye profet, president Russell M. Nelson, og ser frem til å oppholde ham, hans rådgivere så vel som alle andre ledere i Kirken.”

Fjorårets generalkonferanse-initiativ nådde 3.3 millioner mennesker, ble sett 1.3 millioner ganger, og fikk 40 000 reaksjoner, kommentarer og delinger. Dette initiativet lyktes i å skape mer oppmerksomhet rundt begivenheten, og skape forventning til det å høre fra mormon-profeter, seere og åpenbarere.

Alle inviteres til å få med seg generalkonferansens møter, som finner sted 31. mars og 1. april. Informasjon om hvordan man finner disse direktesendte møtene finnes her.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.