Pressemelding

Mormoner har hatt familiens hjemmeaften i 100 år

I 1957, da han var stasjonert i Alaska i det amerikanske luftforsvaret, lærte Frank Santiago, som nå bor i Provo, Utah, de doktrinære detaljene om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og bestemte seg for å bli døpt. En av disse avgjørende detaljene var et familieorientert fokus, og Frank besluttet at han ville følge denne læren i sin fremtidige familie. Da hans militærtjeneste var over, forlot Frank sine røtter i New York City, immatrikulerte ved Brigham Young University i Provo, Utah, giftet seg med Ella Castagno Erda fra Utah, og ble far til syv barn, fem gutter og senere to jenter. “Jeg følte svært sterkt for dette familieansvaret,” forteller Frank. “Jeg ønsket alltid at barna skulle vite at evangeliet var det viktigste i livet mitt, og jeg gjorde alt jeg kunne for å hjelpe dem å utvikle sin egen personlige tro på Gud.”

Familien Santiago og millioner av andre medlemmer av Kirken gjør tilsvarende anstrengelser, og tilpasser sine planer og ytre krav for å rette seg etter det 100 år gamle vedvarende rådet om å holde familiens hjemmeaften regelmessig. Et ukentlig familiemøte, som det nå oppfordres til å ha på mandag kveld, praktiseres av medlemmene i den verdensomspennende kirken i tråd med veiledning fra Kirkens ledere for 100 år siden.

Da samfunnet gikk i saktere tempo og store deler av USAs befolkning bodde i landlige områder, rådet president Joseph F. Smith (1838-1918) i april 1915 Kirkens medlemmer til å “innføre en ‘hjemmeaften’ over hele Kirken, da fedre og mødre kan samle sine gutter og piker omkring seg i hjemmet og lære dem Herrens ord”.

Etterfølgende kirkeledere oppfordret til denne praksisen, men det var ikke før i 1965, rundt 50 år senere, da Kirkens medlemstall hadde vokst betydelig over hele verden, at president David O. McKay (1873-1970) oppfordret foreldre til konsekvent å holde av én kveld hver uke som familiekveld, og sørget for en undervisningshåndbok for å støtte praksisen. I 1970 utpekte president Joseph Fielding Smith (1876-1972) mandag kveld som den ukentlige familiens hjemmeaften, og bestemte at ingen andre funksjoner i Kirken skulle komme i konflikt med denne planen.

I forbindelse med sin fornyede vektlegging av familiens hjemmeaften, lovet president McKay at “store velsignelser” kommer til dem som ivaretar dette ansvaret. Familiens hjemmeaften-leksjoner har ført medlemsfamilier nærmere hverandre og skapt større fred og harmoni i mange hjem. Kirkens nåværende president, Thomas S. Monson er enig. “Vi har ikke råd til å neglisjere dette himmel-inspirerte programmet. Det kan gi åndelig vekst til hvert familiemedlem og hjelpe ham eller henne til å stå imot de fristelser som fins overalt. Det man lærer i hjemmet, er det som varer lengst.”

Aaron Sherinian og hans hustru Emily fra Arlington i Virginia er noen av Kirkens medlemmer som følger dette profetiske rådet. “Familiens hjemmeaften handler om disse gale menneskene vi deler vårt liv med – vår familie,” sier Aaron. “Familiens hjemmeaften er en tradisjon vi har sammen med millioner av andre medlemmer av Kirken over hele verden,” tilføyer Emily. “Det handler om å ta seg tid til det som er viktigst – familie, tro, tjeneste og vennskap – å virkelig sette disse tingene først.”

Stephanie Santiago, Frank og Ellas svigerdatter fra Orem i Utah, forteller om en viktig lærdom hun fikk i løpet av sin ungdoms opplevelser med familiens hjemmeaften. “Jeg vokste opp i en familie i Idaho med 11 barn,” forklarer Stephanie. “Min far var alltid opptatt med lederstillinger i Kirken, og jeg husker at han dag etter dag dro hjemmefra i skjorte og slips – unntatt på mandager. Han forsikret hver enkelt av oss om at mandag var vår spesielle tid til å være sammen, og han kunne være tilgjengelig til tross for de betydelige kravene som ansvarsoppgaver i Kirken og på jobben påla ham. Nå ser jeg at min mann Todd verdsetter vår tid som familie på samme måte som begges fedre gjorde. Det har stor betydning.”

Å vokse i evangeliet sammen er det viktigste fokuset for Kirkens familieorienterte studium og aktiviteter. Nesten alle aktive medlemmer av Kirken husker et betydelig undervisningsøyeblikk på familiens hjemmeaften, enten som barn, som foreldre eller som besteforeldre. Noen skjønner at deres trossystem kommer av denne ukentlige praksisen, mens andre ser hvilken selvtillit de har fått av å planlegge, organisere og delta i familiens hjemmeaften-opplevelser.

 

Tidslinje for familiens hjemmeaften

Det følgende er viktige datoer knyttet til familiens hjemmeaften.

27. april 1915
Oppfordring fra Det første presidentskap (Joseph F. Smith, Anthon H. Lund og Charles W. Penrose) til å ha “familiens hjemmeaften”.

Januar 1965
President David O. McKay legger fornyet vekt på familiens hjemmeaften. Håndbok for familiens hjemmeaften blir utgitt. Veiledning for enkeltpersoner som har familiens hjemmeaften og ikke bor i hjemmet, blant annet studenter eller andre enslige voksne som samles i en gruppe.

1970
Mandag ble valgt som familiens hjemmeaften over hele Kirken. Ingen andre møter eller funksjoner i Kirken skulle planlegges den kvelden.

1985
Etter å ha publisert en årlig håndbok for familiens hjemmeaften i 20 år, kom Idébok for familiens hjemmeaften, som fortsatt er på trykk.

1987
Et videosupplement til familiens hjemmeaften med 19 vignetter ble produsert og distribuert.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.