Pressemelding

Mormon-apostel taler til alle partier i det engelske overhuset

Eldste Jeffrey R. Holland drøfter humanitærhjelp og religionens rolle i å løse konflikter

Elder Holland speaks at breakfast meeting in UK
Mens religiøse konflikter vokser over hele verden, talte eldste Jeffrey R. Holland, en apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, til en gruppe med representanter fra alle partier i overhuset i Det britiske Parlament onsdag 10. juni 2015, om hvordan humanitærhjelp kan hjelpe. Han etterfulgte dr. Rowsch Shaways, Iraks visestatsminister, som også talte til forsamlingen, sammen med dr. Ali Nasser Muthanna fra AMAR International og Sharon Eubank, leder for Kirkens humanitærtjeneste.

“Vi lengter alle etter dagen da sverd vil bli smidd om til hakker, og spyd til vingårdskniver, men dessverre tiltar, ikke avtar, religiøst motivert vold idet vi beveger oss inn i det 21. århundre,” sa eldste Holland til de forsamlede, herunder flere parlamentsmedlemmer. “Disse konfliktene har ført til humanitære kriser av svimlende proporsjoner over hele verden. Behovet for hjelp er enormt.”

UK Holland3 2015
Den utenrikspolitiske fokusgruppen, en uformell gruppe hvor parlamentsmedlemmer og ledere av trossamfunn, veldedige organisasjoner og selskaper gransker utenrikspolitiske problemstillinger, avholder møter som dette for å stimulere til en bredere debatt blant parlamentarikere. Å tale til møtene er en ære, ettersom de spiller en viktig rolle i den britiske regjering. “Jeg inviterte eldste Holland til å komme til overhuset i dag for å møte mange av mine kolleger – medlemmer av overhuset,” sa gruppens formann, baronesse Emma Nicholson, i et intervju. “Jeg ønsker at han skal dele av sitt dype vell av kunnskap og forståelse – sitt hjerte, sitt hode og sin visdom. Mine kolleger på alle kanter av Huset arbeider intenst for å hjelpe folk, og er alltid ute etter kunnskap og hvordan vi kan gjøre mer.” Om lidelsene som konflikter kan skape, sa eldste Holland: “Fordi mange av disse situasjonene skyldes dem som slutter seg til én eller annen form for religiøs tro (så tragisk feilanvendt som denne troen enn måtte være), synes det helt på sin plass at andre av tilsvarende, men mer konstruktiv religiøs overbevisning, skulle bidra til å bøte på disse situasjonene og rette opp i det som har gått galt. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ser sin humanitærhjelp i dette lys.”

Eldste Holland forklarte fordelene religiøse grupper har med hensyn til å yte hjelp i slike situasjoner, herunder den mening og trøst mottakerne finner i sin religionsutøvelse og de religiøse organisasjonenes evne til å bygge opp tillit og dialog og strekke seg over landegrenser og forene uensartede støttegrupper. Religiøse organisasjoner kan være mektige representanter for toleranse, pluralisme og konflikthåndtering, og kan gi folk teologisk støtte mot urettferdighet, forklarte han.

“Ved å appellere til den enkeltes dypeste verdier, har religionen og religiøse organisasjoner en unik evne til å motivere folk og, på samme tid, utvikle holdninger preget av tilgivelse, forsoning og villighet til nok en gang å strekke seg etter idealet i deres eget liv og i samfunnet. Å gå glipp av denne positive innflytelsen der det er konflikt, ville være å gå glipp av mye – jeg vil si for mye,” sa eldste Holland. “På grunn av vår religiøse overbevisning – en overbevisning som bygger på befalingen om å elske Gud og vår neste som oss selv – støtter vi humanitære hjelpeprogrammer.”

“Kirkens veldedighetstjeneste er fantastisk,” sa baronesse Nicholson. “Jeg kan ikke få sagt hvor mye jeg beundrer dette massive systemet som er organisert av ren nestekjærlighet. Begge organisasjoner har nøyaktig det samme ønsket om fellesskapets beste og et dypt ønske om å gi alle anledning til å ta vare på seg selv – ikke bare overleve, men ha en fremtid. Derfor er jeg svært glad for dette samarbeidet.”

UK Holland2 2015
Som grunnlegger av og styreleder i AMAR, en internasjonal veldedig institusjon som hjelper lokalsamfunn i Midtøsten som opplever konflikt, har baronesse Nicholson utviklet et nært forhold til Kirkens veldedighetstjeneste, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges humanitære arm. 

“Det er så mye arbeid som må gjøres, det er så mye lidelse at det er ikke mulig for noen enkeltorganisasjon å klare det,” sa Sharon Eubank i et intervju. 

Møtet ga Kirkens representanter anledning til å dele den innsikt og kunnskap de har oppnådd gjennom forvaltning av tiltak for å lindre lidelse over hele verden. Det var første gang en leder i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har talt til en forsamling i Det britiske Parlament. På møtet takket baronesse Nicholson eldste Holland for den “fantastiske talen”. 

“Disse parlamentsmedlemmene, spesielt i overhuset, er interessert i det vi gjør,” sa eldste Holland i et intervju. “De gjør mange av de samme tingene som oss, og jeg tror de nå ser oss som en betydelig samarbeidspartner, en viktig bidragsyter, og jeg tror de ønsker å utvikle dette forholdet. Mitt budskap var at vi hadde en utpreget fordel som religiøs organisasjon, som et kirkesamfunn som tror det vi tror om at Gud er vår far, og at alle mennesker er brødre og søstre,” sa eldste Holland i et intervju etter møtet. “Og at vi ikke bare er forpliktet, men bemyndiget i Jesu Kristi evangelium til å strekke oss ut og ha omsorg for de fattige, kle de nakne og mette de sultne.” 

Gå inn på MormonNewsroom.org for å finne ut mer om Kirkens veldedighetstjeneste og dens programmer.

Se video-reportasje om Eldste Hollands besøk:

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.