Newsroom
Pressemelding

Medlemmer verden over samles til den 185. årlige generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Akkurat som kirken på nytestamentlig tid, blir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledet av profeter og apostler. Konferansen vil bli ledet av nåværende profet Thomas S. Monson og medlemmene av De Tolvs Råd. Konferansen vil bli sendt fra Salt Lake City, Utah, USA. Alle europeere som er interessert i å delta på konferansen via Internett (se lenke i bunnen av artikkelen) eller satellittoverføring til lokale møtehus, oppfordres til å gjøre det. Generalkonferanser avholdes to ganger årlig, og gir de over 14 millioner medlemmene av Kirken anledning til å motta veiledning og høre åndelige budskap fra Kirkens ledere.

Konferansens møter vil pågå Lørdag 4. April og Søndag 5. April. Se lenken nedenfor for å finne tidspunkt for neste møte eller se tidligere møter.

Klikk her for å se konferansen på kirkens nettside

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.