Pressemelding

Medlemmer av Kirken i Europa gir hjelp til flyktninger

Alle land i området Europa har deltatt i hjelpearbeidet fra den dagen krisen startet

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i området Europa deltar aktivt i hjelpearbeidet ved å respondere på flyktningkrisen forårsaket av den pågående væpnede konflikten på kontinentet. Som nevnt i en tidligere offisiell uttalelse helt i begynnelsen, ble Kirken umiddelbart involvert og gir hjelp direkte gjennom sine medlemmer og sammen med andre hjelpeorganisasjoner.

Ukraine crisis 01
Ukraine crisis 01
En lastebil fylt med hjelpeartikler som er samlet inn av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Frankfurt i Tyskland. Forsyningene ble levert til flyktninger i Ungarn og Romania.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kirkens medlemmer undervises regelmessig om å bli selvhjulpne og være forberedt på å respondere på krisesituasjoner. De lærer også å følge Jesu Kristi eksempel. Han oppfordret alle til å strekke seg langt for å hjelpe de fattige og trengende. Eldste Massimo De Feo, Kirkens leder i området Europa, bekrefter at ved å hjelpe andre, kan alle finne større styrke og mening. “Når folk vender seg for å tjene sin neste, går de Herrens ærend og vil bli bedre kjent med Frelseren. Ved å gi til andre, finner vi personlig fornyelse og styrke.”

Et annet aspekt som bidro til den raske responsen, er at noen av Kirkens medlemmer i Europa selv har en ‘flyktningarv’. Å hjelpe dem som er i en lignende situasjon, ligger deres hjerte nær. Fra dag én ble Kirkens forsamlinger over hele Europa organisert i krisekomiteer og begynte å yte sårt tiltrengt hjelp. Kvinner og menn blant Kirken i Europa – kjent som henholdsvis områdesyttier og områdeveiledere for organisasjoner – begynte å koordinere den lokale innsatsen for å sikre at hjelpen som skulle gis, ble tilpasset de reelle behovene på bakken. Presidentskapet for området Europa leder koordinasjonsarbeidet på områdenivå, og lokale ledere koordinerer og gir råd i sine egne respektive land. Det er forstått at dette koordinasjonsarbeidet for å gi hjelp vil fortsette i lang tid.

Julia Wondra, som er fra Østerrike og hvis oppdrag som områdeveileder for organisasjoner leder henne til tjeneste i flere land i Europa, kommenterte hvordan Kirkens medlemmer og andre er villige til å hjelpe. “Det er overveldende å se kjærligheten og ønsket om å hjelpe. Folk vender seg til hverandre. Barn og familier i Storbritannia ønsker å sende oppbyggende budskap om håp via sosiale medier til familier som har det vanskelig. Søstre fra Hjelpeforeningen (organisasjonen for kvinner i Kirken) i Polen og i Romania er stadig opptatt med å bringe tepper, bleier, medisiner og andre ting til de trengende. De er virkelig en hjelpeforening,” avslutter hun.

Ett enkelt eksempel på den umiddelbare hjelp som Kirken ga, med eksisterende midler, fant sted i byen Berlin helt i begynnelsen av den nåværende krisen. Unge heltidsmisjonærer fra Kirken som virker i dette området, ble sendt til togstasjoner over hele byen, og med et stort skilt som viser språkene de snakker, begynte de å hjelpe dem som kom fra konfliktområdet for å få orientering, finne neste transport, forstå hva slags hjelp som er tilgjengelig, blant annet.

Ukraine crisis 02
Ukraine crisis 02
Misjonærer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gir hjelp og orientering til flyktninger som kommer til Berlin i Tyskland.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Noen dager senere dro to lastebiler lastet med forsyninger forberedt av Kirken, fra Frankfurt am Main i Tyskland, til landene Ungarn og Romania. Det er sendt ut tusen soveposer, fem hundre barnesenger (bærbare senger) og ti telt. Disse vil bli distribuert til flyktninger som kommer til disse landene. Distribusjonen koordineres av Latter-day Saint Charities. Gjenstandene vil bli distribuert gjennom flere ikke-statlige organisasjoner som allerede er på plass der, nemlig Order of Malta og Røde Kors i Ungarn og Jesuit Refugee Service i Romania.

Ukraine crisis 03
Ukraine crisis 03
Misjonærer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gir hjelp og orientering til flyktninger som ankommer med tog til Berlin i Tyskland.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker, som leder arbeidet med velferd og selvhjulpenhet i Europa, forklarer at “Latter-day Saint Charities for tiden er aktivt involvert i humanitærarbeidet sammen med partnere og større ikke-statlige organisasjoner i Ukraina, Moldova, Polen, Slovakia, Romania og Ungarn for å bidra i deres innsats for å bringe rask humanitærhjelp til dem som lider.” Han forsikrer at Kirken er svært forpliktet til å hjelpe de trengende, og at Latter-day Saint Charities aktivt er engasjert i dette arbeidet. “Medlemmer over hele verden inviteres som kirkesamfunn og nabolag til selvstendig å engasjere seg i aktiviteter som de føler vil være til hjelp i dette arbeidet,” avslutter han.

Over hele Tyskland har medlemmer av Kirken i flere staver (omtrent som et bispedømme) organisert at bortimot 1200 senger er klare for dem som har blitt fordrevet av konflikten, uavhengig av om de er medlem av Kirken eller ikke. Disse gratis sengene er hjemme hos Kirkens medlemmer og vil være tilgjengelig for korte eller lange opphold.

Ukraine crisis 04
Ukraine crisis 04
Forsyninger til flyktninger forberedes til å bli lastet i en lastebil på vei til Ungarn og Romania. Latter-day Saint Charities, den humanitære delen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, kjøper og lagrer noen av artiklene og koordinerer leveringen med andre humanitære organisasjoner som gir hjelp på bakken.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Polen samarbeidet rundt to hundre medlemmer i fem grener (mindre forsamlinger) med hverandre, og også med ikke-medlemmer og naboer, og sammen kunne de tilby 140 senger til mennesker i nød. 86 av dem er i byen Krakow alene. En av disse sengene bruker en kvinne som ikke er medlem av Kirken, og som er gravid i åttende måned. Hennes ektemann, et medlem av Kirken, er fortsatt i sitt opprinnelsesland.

Polen forstås å være det landet i Europa som vil oppleve den største strømmen av flyktninger. David Chandler, president for Kirkens Polen Warszawa misjon, sa at “kanskje mer enn noen annen nasjon på jorden, forstår Polens innbyggere tragedien som finner sted. Deres uovervinnelige ånd og urokkelige hengivenhet med hensyn til å hjelpe hverandre i tider med konflikter og prøvelser har satt dem i stand til og forberedt dem til å hjelpe sine ukrainske brødre og søstre som har søkt tilflukt i Polen. Med enestående empati har de besvart oppfordringen om å bringe følelsesmessig, fysisk og åndelig hjelp til dem som søker tilflukt. Deres felles innsats har styrket en dyp følelse av enhet som er både håndgripelig og inspirerende når de følger Frelserens eksempel som ‘gikk omkring og gjorde vel … fordi Gud var med ham’ (Apostlenes gjerninger 10:38).”

Mange av Kirkens forsamlinger i Østerrike, Tyskland og Sveits forbereder seg til direkte å støtte Kirkens forsamlinger i Polen som ligger nærmere den østlige grensen, slik at de kan være så forberedt som mulig til den forventede økningen i antall flyktninger som kommer til disse områdene.

Peter Huber, fra Pratteln menighet (større forsamling) i Bern Sveits stav, er medlem av beredskapsrådet som ble organisert i området Europa. Dette rådet, som består av forskjellige lokale komiteer, hjelper til med å koordinere Kirkens hjelpearbeid i området. Medlemmer av Kirken i flere land deltar frivillig i disse komiteene. Huber er en av disse frivillige. Han reflekterer over den hjelp Kirkens medlemmer i hver forsamling og på hvert sted kan gi. “Kirken hverken kan eller er nødt til å løse alle problemene vi står overfor. Men det er fortsatt mange hull der lokale medlemmer kan gi rask hjelp. Derfor er det avgjørende å engasjere og koordinere innsatsen med lokale veldedige organisasjoner, hjelpe naboer å samle inn gjenstander og forsyninger som kan bli sendt senere, og så må vi finne andre mulige områder der vi kan hjelpe.”

Ukraine crisis 05
Ukraine crisis 05
Medlemmer og ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra flere land i området Europa møtes via teknologi på et daglig møte i beredskapskomiteen.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Praha, hovedstaden i Tsjekkia, besluttet både ansatte og studenter ved Cumorah Academy, en ideell organisasjon som har blitt utpekt som et Kirkens samfunnssenter, også å ta imot flere flyktninger og gi dem et midlertidig sted å bo. Så langt har omtrent femten steder blitt brukt, og det forventes at ytterligere tjue vil bli brukt i løpet av de neste fire dagene. Cumorah Academy sørger også for økonomiske midler – som kommer fra dets sponsorer – til mange andre flyktninger som kommer til landet. Ettersom de fleste lærere er profesjonelle innen sitt eget fagfelt, tilbyr de sin tid og sin kunnskap for å knytte flyktninger til andre internasjonale organisasjoner som kan gi en langsiktig løsning på deres behov. De tilbyr også psykisk helsehjelp, og organiserer frivillige som bor i USA som planlegger å komme til Europa for å hjelpe til i denne flyktningkrisen.

På grunn av Kirkens misjonærprogram vil mange tidligere misjonærer som har virket i de øst-europeiske landene igjen få kontakt med sine misjonærkolleger, og sammen finner de måter å omplassere flyktninger på til Tyskland og til andre land i Europa. Siden de snakker de språk som brukes i de mest berørte landene flytende, er dette en svært nyttig ferdighet for å kartlegge de mest presserende behov og nødssituasjoner.

I Ukraina støtter medlemmer av Kiev stavspresidentskap Kirkens medlemmer som bor innenfor stavens grenser. Kommunikasjon mellom ledere og medlemmer er godt organisert der. De som er i stavspresidentskapet, kjører rundt hele dagen for å levere sårt tiltrengte forsyninger til enkeltpersoner og familier. I likhet med mange andre initiativer, utgjør samarbeid mellom Kirkens medlemmer over landegrensene i Europa en forskjell. I dette konkrete tilfellet kommer støtten til Kiev stav direkte fra Østerrike Wien stav. Innsamlingen og organiseringen av varer og forsyninger koordineres av medlemmer i denne staven, og disse artiklene sendes så til Kirkens ledere i Kiev for så å bli distribuert til medlemmer der.

Ettersom situasjonen fortsetter å utvikle seg time for time, oppfordres Kirkens medlemmer i Europa til å bidra og samarbeide med organisasjonene i sitt eget land, og unngå så mye som mulig å komme direkte til områdene som er nærmere konflikten. Medlemmer av Kirken i Europa inviteres også til å be og faste en hel dag, søndag 6. mars 2022. Andre medlemmer over hele verden som ønsker å hjelpe, oppfordres til å gjøre det gjennom sine respektive forsamlinger eller bidra til Kirkens humanitærfond, som vil bli brukt til å håndtere denne og andre kriser.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.