GCApril2020_image_ab.jpeg
Pressemelding

Møtet søndag formiddag vil omfatte verdensomspennende høytidelig forsamling med Hosianna-rop

Opprinnelig artikkel

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/solemn-assembly-hosanna-shout-april-2020

 

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kunngjorde lørdag formiddag, 4. april 2020, at en del av generalkonferansens møte søndag formiddag vil bli en verdensomspennende høytidelig forsamling når han leder de hellige i Hosianna-ropet.

“Vi ber om at denne konferansen må bli minneverdig og uforglemmelig på grunn av budskapene dere vil høre, de unike meddelelsene som vil bli gitt og opplevelsene dere vil bli innbudt til å delta i,” sa president Nelson fra talerstolen i auditoriet i Kirkens kontorbygning. “For eksempel, på slutten av møtet søndag formiddag vil vi innkalle til en verdensomspennende høytidelig forsamling der jeg vil lede dere i det hellige Hosianna-ropet. Vi ber om at dette vil bli et åndelig høydepunkt for dere når vi uttrykker vår dype takknemlighet til Gud Faderen og hans elskede Sønn ved å prise dem på denne unike måten.”

Hva er en høytidelig forsamling?

Høytidelige forsamlinger er spesielle, hellige møter som avholdes for en rekke hellige formål. De fordrer at siste dagers hellige har en forhøyet følelse av åndelighet med seg inn i møtet. Disse forsamlingene har omfattet oppholdelsen av nye presidenter for Kirken, innvielsen av et tempel eller en annen betydningsfull bygning (for eksempel Konferansesenteret), introduksjon av ny hellig skrift, undervisning av prestedømsledere og andre spesielle sammenkomster. Den konkrete hensikten med den høytidelige forsamlingen søndag formiddag, utenom Hosianna-ropet, vil bli adressert av president Nelson under hans taler.

Hva er Hosianna-ropet?

Hosianna-ropet er en måte for siste dagers hellige å gi ære og pris til Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. Dette er en spesielt betydningsfull handling som finner sted når Kirken feirer 200-årsjubileet for Joseph Smiths første syn av Guddommen.

Ropet er et symbol på hvordan folkemengden reagerte på Jesus under hans seierrike inntog i Jerusalem den siste uken av hans liv. “Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!” – lyder det i Det nye testamente.

Siden hjørnestenen til Salt Lake tempel ble lagt ned i 1892, har Hosianna-ropet blitt gjort mens man vifter med et hvitt lommetørkle. “Til denne hellige opplevelsen bruker vi rene, hvite lommetørklær,” forklarte president Nelson lørdag morgen. Men hvis du ikke har et, kan du ganske enkelt vinke med hånden.

Ved avslutningen av søndagens Hosianna-rop, vil forsamlingen synge “Guds ånd som en ild,” på samme måte som det ble gjort ved innvielsen av Kirtland tempel.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.