Europe_Globe1ab.jpeg
Pressemelding

Budskap til Europas ledere, borgere og velvillige mennesker

Vi opplever utfordrende tider. Covid-19-pandemien har forstyrret rutinene for oss personlig, i familien, for vårt arbeid og i kirken. Tusener av mennesker har mistet livet, og vi føler med og ber for familiene som har blitt påvirket.

Tilgang til ting vi ofte har tatt for gitt, som grunnleggende tjenester, helse, utdannelse, underholdning og også bevegelsesfrihet, blir nå begrenset av retningslinjer og sikkerhetstiltak for å beskytte oss alle og redusere risikoen for smitte. Landenes økonomi i hele EU og utover blir utfordret. Når virksomheter, store og små, lider av ringvirkninger, er det mange som mister jobben eller opplever lønnskutt. Vi kan ikke undervurdere virkningene for livet til europeiske enkeltpersoner og familier, spesielt de med små barn.

Midt i denne krisen er vi imidlertid også vitne til mange vidunderlige ting: Mennesker som rekker ut en hånd for å hjelpe hverandre knytter nye bånd i lokalsamfunnene der de bor, eller anvendelse av moderne teknologi til å gi trøst og uttrykke kjærlighet til andre langt borte eller kanskje i nabohuset. Mange utnytter denne perioden med isolasjon og selvbetraktning til å styrke familieforhold, til å reflektere over livets sanne hensikter, og til å forplikte seg til personlige, yrkesmessige eller åndelige mål.

Når vi navigerer gjennom disse usikre tidene, uttrykker vi vår takknemlighet og ber for helsepersonell og førstehjelpere som arbeider utrettelig for vår kollektive sikkerhet, for dem som gir tilgang til grunnleggende tjenester og forsyninger. Vi ber for familier over hele Europa at de kan beskytte og støtte sine barn, for frivillige, frivillige organisasjoner eller vanlige borgere som rekker ut en hånd til andre i nød, som for eksempel de eldre, hjemløse, flyktninger eller alle som kan trenge hjelp. Vi ber for EU- og regjeringsledere, så de kan ta modige og inspirerte avgjørelser for å gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å bekjempe pandemien og støtte økonomien i medlemslandene. Til slutt, for alle ansvarlige borgere som tålmodig følger offentlige retningslinjer for helse og sikkerhet for å begrense utbredelsen av viruset og beskytte de mest sårbare.

Som et troens folk finner vi stor trøst i å vite at vår Fader i himmelen står ved roret. Profeten Joseph Smith, grunnleggeren av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, var urettferdig innesperret i Liberty fengsel. Han ble mishandlet og skrev likevel: “Derfor, høyt elskede brødre, la oss med glede gjøre alt som står i vår makt, og måtte vi så bli stående og ha full tillit til å få se Guds frelse og hans arm bli blottet ”(L&p 123:17).

Vi kan ikke kontrollere alt, slik det har vist seg med dette viruset, men vi kan med glede gjøre det som står i vår makt. Vi kan så gjøre krav på himmelens løfter når vi blir stående og ser Herrens arm bli blottet.

Vi er på denne reisen sammen! Vi er dypt takknemlig for dere.

Gary B. Sabin, president

Massimo de Feo, førsterådgiver

Erich W. Kopischke, annenrådgiver

Europas områdepresidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.