Pressemelding

Ledere i trossamfunn på verdensomspennende konferanse inviterer til å inspirere, bygge opp og løfte andre

Som innledning til feiringen av den hellige påskeuken, samlet millioner av mennesker seg over hele verden 1.–2. april, til den halvårlige generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. I løpet av fem møter, som ble direktesendt på 70 språk, henvendte ledere i trossamfunnet seg til medlemmer og venner, med budskap sentrert om Jesus Kristus.

Eldste Gary E. Stevenson i De tolv apostlers quorum innledet konferansen ved å sitere

N. T. Wright, en engelsk forsker på Det nye testamente, som foreslo: “Vi burde feire påske på nye kreative måter innen kunst, litteratur, barneleker, poesi, musikk, dans, festivaler, bjeller, spesielle konserter … Dette er vår største religiøse feiring.” Han sa videre: “Ta bort julen, og du mister to kapitler i Bibelen i begynnelsen av Matteus og Lukas, ingenting annet. Ta bort påsken, og du har ikke noe nye testamente. Du har ingen kristendom.”

Bonny H. Cordon, Unge kvinners generalpresident, sa at sann glede hviler på vår villighet til å komme nærmere Kristus og selv være vitne om at han er vår personlige Frelser.

På møtet lørdag ettermiddag, oppfordret eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum foreldre til å hjelpe sine barn å bygge tro på Jesus Kristus, elske hans evangelium og forberede seg til et helt liv med rettferdige valg. Han forsikret om at Gud elsker og alltid står ved familiens side.

På møtet søndag formiddag, oppfordret Hjelpeforeningens generalpresident Camille N. Johnson, lytterne til å finne lindring i Jesus Kristus, som kan lette byrder og belastninger. Hjelpeforeningen er Kirkens kvinneorganisasjon.

Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, avsluttet møtet søndag formiddag med en bønn om å bli fredsstiftere og respektere andre. I en verden hvor vulgaritet, å finne feil og ond tale om andre er altfor vanlig, skulle man prøve å følge Frelseren ved å være vennlig mot andre. President Nelson sa at nestekjærlighet definerer en fredsstifter og at den er motgiften mot stridigheter.

Under konferansen oppholdt også Kirkens medlemmer endringer i lederskapet. Fem nye generalautoritet-syttier ble kalt, blant annet eldste Alan T. Phillips, opprinnelig fra Kent i England, og eldste Christophe G. Giraud-Carrier, opprinnelig fra Lyon i Frankrike.

Syttier i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige virker som “spesielle vitner” og hjelper De tolv apostler å “bygge opp kirken og ordne alle saker.”

På slutten av konferansen søndag ettermiddag, bekjentgjorde president Nelson planer om å bygge 15 nye templer rundt omkring i verden, én med beliggenhet i Hamburg i Tyskland. Dette markerer landets tredje tempel, i tillegg til Frankfurt Tyskland tempel og Freiberg Tyskland tempel.

Det er 14 templer i Europa, og ytterligere seks templer har blitt bekjentgjort på de siste konferansene.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.