Pressemelding

Ledere i Kirken besøker Eifel-regionen etter oversvømmelser

Etter de omfattende oversvømmelsene i deler av Tyskland, Belgia, Nederland, Luxembourg og Sveits i midten av juli, fortsetter Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sitt aktive engasjement i hjelpearbeid gjennom sine lokale forsamlinger, hjelpeorganisasjoner og offentlige myndigheter.

Eifel branch visit 01
Eifel branch visit 01
Skade i Eifel-regionen etter oversvømmelse2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I august deltok flere av Kirkens ledere på søndagens møter i en lokal forsamling i Eifel-regionen i Tyskland, for å takke lokale ledere og medlemmer for deres utrettelige tjeneste i sitt lokalsamfunn. Blant de besøkende var eldste Erich W. Kopischke fra Områdepresidentskapet i Europa sammen med sin hustru Christiane, og Christian Ottiker, som er leder for Velferds- selvhjulpenhet i Kirken i Europa. Mer enn 40 misjonærer var også tilstede, som stilte som frivillige i byer i nærheten i løpet av uken. Fra tidlig i august har misjonærer fra Tyskland Frankfurt misjon sammen med lokale medlemmer ytt mer enn 10 000 timer med tjeneste.

“Vi gir hver misjonær i misjonen mulighet til å komme hit i regionen og yte tjeneste for folket,” sier misjonspresident Hammon i Tyskland Frankfurt misjon, som sammen med sin hustru Debbie også deltok på søndagsmøtene. “Misjonærene våre forteller oss at uken med tjeneste er den mest berikende opplevelsen de har hatt på misjonen og at det gjorde dem ydmyke,” fortsetter han.

Eifel branch visit 02
Eifel branch visit 02
Eldste og søster Kopischke sammen med misjonærer og medlemmer etter søndagsmøtet i Eifel gren2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker ble bedt om å forklare hvordan Kirken responderer i krisetider. “For det første evaluerer Krikens hovedkvarter sammen med Kirkens lokale ledere i berørte områder hva behovene er og hvordan ting skal organiseres,” sa han. “Når en krise inntreffer, oppretter ikke Kirken et bestemt fond som øremerkes en konkret krisesituasjon, men benytter det allerede etablerte Humanitærfondet som alltid er tilgjengelig,” fortsetter han. “På denne måten kan Kirken raskt bistå når behovene er der, og er alltid beredt,” sa Ottiker.

På sine reiser nylig har Ottiker sett mange frivillige og utallige vennlige gjerninger for å støtte flomofrene. Når han tenker på hva Kirken kan gjøre i disse vanskelige tidene, sier han til seg selv: “Dere er Kirken! Alle kan hjelpe til med små og enkle ting.”

Under henvisning til den nylige innsatsen i forbindelse med krisen, stilte eldste Kopischke forsamlingen tre spørsmål: “Hva så du? Hva følte du? Hva vil du endre på i livet ditt etter denne erfaringen?”

Eldste Leo Launer, en ung misjonær fra Sveits, nevnte en episode der bankkortet hans ikke virket da han skulle kjøpe dagligvarer. En kvinne i køen bak ham gjenkjente ham som en av de frivillige som hjalp til, og sa: “Jeg betaler gladelig for de vidunderlige hjelperne!” Hun betalte for hele innkjøpet misjonærene gjorde.

En annen misjonær, søster Anna Hughes fra Utah i USA, sa: “Det å yte tjeneste i de flomrammede områdene var en så fantastisk erfaring, fordi det hjalp meg å la de reneste og viktigste læresetningene i Jesu Kristi evangelium være i fokus, nemlig å elske Gud og å elske din neste.”

Eldste Kopischke bemerket at alle disse vidunderlige og kjærlige handlinger og velgjerninger er blant de fremste egenskapene og verdiene hos mennesket. “Det ville være helt fantastisk om denne omsorgsfulle og kjærlige væremåten ikke bare ble opplevd og tilbudt når noe uvanlig pågår, men ble standarden i hverdagslivet vårt!” Han tilføyde: “Herren ville kalt dette en Sion-kultur.”

Christian Ottiker foreslo at hver og en kan tenke igjennom hva de kan gjøre i sine egne omstendigheter, med de ressurser de har til rådighet. Det kan være å gi av sin tid til frivillig arbeid, eller hjelpe en venn eller nabo som har behov. Man kan også bidra til Kirkens Humanitærfond. Eldste Kopischke la til at man i krisetider raskt får adgang til pengene som doneres til dette fondet. “Med dette fondet kan vi umiddelbart tilby hjelp på stedet, hvor enn i Europa det er behov,” sa han. “I dag tilfaller det flomofre i Tyskland, og i morgen kanskje til andre ofre for skogbranner i Italia, Hellas eller Tyrkia,” fortsatte han.

Eifel branch visit 03
Eifel branch visit 03
Eldste og søster Kopischke før søndagsmøtet i Eifel gren.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I likhet med mange andre frivillige i området planla eldste Kopischke en tjenestedag i regionen rundt Bad Ahrweiler sammen med sin hustru, familie og misjonærene for å hjelpe flomofrene.

“Vi håper at støtte og omtanke fortsatt vil tilkomme mennesker i nød,” sa han. “Ikke bare når en krise utspiller seg, men også i ukene og månedene etterpå, fordi det fremdeles vil være behov.” Han avrundet med følgende: “Jeg håper at vi reflekterer over livet og hvor skjørt det er. I det øyeblikket vi velsignes med noe, er det viktig at vi har medfølelse for andre! For å si det med profeten Jesajas ord: “Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp.” (Jesaja 58:8).

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.