Emne

Kvinner i Kirken

Kvinner spiller en viktig rolle i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges arbeid. Selv om kvinner ikke blir ordinert til prestedømmet i Kirken, og derfor ikke forretter i ritualer som velsignelse av nadverdens symboler eller dåp, virker de i høye lederstillinger og som misjonærer og lærere, og de taler rutinemessig fra talerstolen og holder forsamlingsbønn under gudstjenester.

Morsrollen og omsorg for barn har en spesiell stilling i Kirken, og mange av kirkens kvinner som gjør dette til sin førsteprioritet, oppnår også senere i livet fremtredende stillinger i næringsliv, utdannelse, medisin og på andre områder.

Hjelpeforeningen

Den viktigste organisasjon for kvinner i Kirken er Hjelpeforeningen, som ble grunnlagt i 1842. I dag har organisasjonen mer enn 5,5 millioner medlemmer i alderen 18 og oppover i over 170 land.

Hver søndag har Hjelpeforeningen et møte på én time for kvinner som en del av Kirkens vanlige søndagsmøter. Møtet gir religionsundervisning og hjelper kvinner å undervise sine familier i Jesu Kristi evangelium i sine egne hjem.

Medlemmer av Hjelpeforeningen hjelper også andre i nød ved å tilby måltider, klær og andre nødvendigheter. I tillegg deltar kvinner i et program for å hjelpe andre å lære lese- og skriveferdigheter.

Hjelpeforeningen har et unikt program som kalles “besøkende lærerinner” for å gi Kirkens kvinner et støttenettverk. Hver kvinne er tildelt to andre kvinner som besøker hennes hjem hver måned for å gi et religiøst budskap og tilby hjelp om nødvendig.

Kvinner har flere muligheter til å møtes sammen utenom søndagsmøtene for å delta i aktiviteter som bokklubber, kurs i barneoppdragelse og husmorferdigheter, tjenesteprosjekter og sosiale arrangementer.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.