Emne

Konferanse

Et møte som avholdes jevnlig for å drive Kirkens virksomhet, for å bekrefte utnevnelsen av funksjonærer og for å undervise og oppmuntre Kirkens medlemmer. Konferanser kan holdes på menighets-, stavs-, regional- eller generalplan (for hele verden). Kirken arrangerer to generalkonferanser årlig, i april og oktober. Disse er for alle Kirkens medlemmer og ledes av Kirkens første presidentskap.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.