Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Pressemelding

Kirkens Seminar vil snart legge til leksjoner i livsforberedelse

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges Seminar og Institutt har gleden av å bekjentgjøre nye leksjoner i livsforberedelse. Denne betydelige utvidelsen av Kirkens undervisningsmateriell for Seminar begynner i januar 2024 for skoleintegrerte programmer (i noen områder av USA og Canada), etterfulgt av en verdensomspennende innføring i januar 2025.

Disse berikede Seminar-leksjonene er et svar på de voksende behovene til dagens ungdom. Tillegget vil hjelpe elevene å benytte seg av Jesu Kristi kraft i alle aspekter av livet, samtidig som det opprettholder en grunnvoll i Skriftene og er i samsvar med troens “Kom følg med meg”-ressurs for studium av evangeliet.

“Vårt fokus er å utvikle Jesu Kristi disipler,” sa eldste Clark G. Gilbert, Kirkens skolesjef. Nøkkelen er derfor å sørge for ressurser i livsforberedelser som er forankret i Jesus Kristus og grunnfestet i Skriftene. Vi vil bomme på målet hvis livslærdom om følelsesmessig robusthet og forberedelser til universitetet ikke lærte elevene hvordan de kan involvere Herren i sin læring. Vi lærer en generasjon å se hen til Frelseren på alle områder av sin utvikling.”

De berikede Seminar-leksjonene vil hjelpe elevene å håndtere vanskelige livssituasjoner, oppfylle sin guddommelige identitet og sitt guddommelige potensial, bli selvhjulpne, utvikle sunne vaner, lykkes på skolen, ta ytterligere utdannelse, forberede seg til misjonærtjeneste og inngå og holde pakter i tempelet. Denne mer omfattende tilnærmingen vil bedre forberede ungdom til å møte kompleksiteten i den moderne verden mens de holder seg grunnfestet i Skriftene – noe som til syvende og sist får elevene til å fordype sin omvendelse til Kristus.

“Ved å innlemme leksjoner i livsforberedelse i vårt Seminar-pensum, håper vi å åpne et åndelig reservoar ulikt noe vi har sett før,” sa Chad Webb, administrator for Seminar og Institutt. “Vårt håp er å bidra til å forberede en generasjon ungdommer som kan vite hvordan de kan studere Skriftene og bli festet til levende profeters læresetninger – en generasjon følelsesmessig robuste ungdommer som har ferdigheter og kapasitet til å lykkes på skolen, bli rettskafne fedre og mødre og ledere i Kirken og i sitt lokalsamfunn.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.