Mormon Newsroom
Pressemelding

Kirkens ledere fordømmer vold og lovløs adferd i urolige tider

Medlemmer minnet om sine pakter og hellige ansvar om å følge Frelseren

Et budskap fra Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Prinsipper for styresett som lar Guds barn opprettholde menneskets verdighet og frihet tilhører hele menneskeheten. (Se Lære og pakter 98:5).

Det er med stor bekymring vi ser den politiske og kulturelle splittelsen i USA og rundt om i verden. Vi fordømmer vold og lovløs adferd, herunder den nylige volden i Washington D.C. og enhver oppmuntring til ytterligere vold. Selv om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er nøytral når det gjelder partipolitikk, minner vi våre medlemmer om – uansett hvilke personlige politiske synspunkter de har – å være forenet i vår forpliktelse til Frelseren Jesus Kristus og hans læresetninger. Som hans tilhengere skulle vi behandle hverandre og alle Guds barn med respekt, verdighet og kjærlighet. Ingen politisk eller annen tilhørighet skulle overgå denne pakten og dette hellige ansvar.

Vi oppfordrer alle til å huske frihetens og fredens dyrebare og skjøre egenart. Når USAs innbyggere ser fremover til innsettelsen av en ny president, oppfordrer vi våre medlemmer til å hedre demokratiske institusjoner og prosesser og til å adlyde, hedre og oppholde lovene (se Trosartiklene 1:12).

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.