Emne

Kirkens humanitærtjeneste

  • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gjennomfører hjelpe- og utviklingsprosjekter for humanitære formål over hele verden. Prosjektene gjennomføres uten hensyn til mottakernes nasjonalitet eller livssyn.
  • Humanitærtjeneste kan være nødhjelp etter naturkatastrofer som jordskjelv eller tsunamier, eller menneskeskapte katastrofer som resultatene av krig og hungersnød. Den kan også være ledd i en langsiktig innsats for å dekke alvorlige og mer befestede menneskelige behov, som behovet for hjelp i forbindelse med sykdom.
  • I løpet av få timer etter en katastrofe samarbeider Kirken med lokale myndigheter om å avdekke behovene for mat og andre forsyninger. Forsyninger blir så omgående sendt til området.
  • Etter at de umiddelbare behovene er dekket gjør Kirken så det den kan får å bidra til å dekke samfunnets langsiktige behov. Kirken ønsker å hjelpe mennesker å bli selvhjulpne ved å lære dem ferdigheter og gi dem ressurser som kan hjelpe dem å bli selvhjulpne.
  • Bidrag, hovedsakelig fra Kirkens medlemmer, men også fra andre over hele verden, brukes til å muliggjøre hjelpeprosjekter. Hundre prosent av bidragene til Kirkens humanitærtjeneste blir brukt til hjelpearbeid. Kirken dekker alle administrasjonskostnader.
  • Kirkens humanitærtjeneste støtter fem langvarige verdensomspennende prosjekter for å hjelpe mennesker å bli mer selvhjulpne. Disse initiativene er opplæring i gjenopplivning av nyfødte, drikkevannsprosjekter, utdeling av rullestoler, synsbehandling og meslingvaksinasjon.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.