Pressemelding

Kampanje i sosiale medier i Europa sprer budskap om vennlighet

I en kampanje med tittelen “Husk å være vennlig” i oktober måned, fremhevet Området Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige det universelle og betydningen av vennlighet.

Kindness Campaign01
Kindness Campaign01
Scene fra videoen "Barn vet best".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Denne serien minner folk overalt om plikten til å behandle hverandre kjærlig og respektfullt.

Kampanjen inneholdt åtte korte videoer. Videoene ble utgitt med jevne mellomrom. To ganger i uken i oktober måned ble en ny video kringkastet over sosiale medieplattformer som YouTube, Facebook og Instagram.

Så snart de ble utgitt, nådde videoene over hundrevis av seere og påvirket mange liv. Selv om de er tilgjengelige på flere sosiale medieplattformer, fant noen favoritt-hendelser sted på Facebook. Mange svarte med et hjertelig “Amen!” mens andre følte at de ble rørt og kommenterte: “Åh, så snilt, får meg til å gråte,” og “Elsker dette. Det gjorde dagen min bedre.”

“Det er lett å slå på TV eller gå på Internett og finne utallige eksempler på stridigheter, konflikt og fiendtlighet, men det vi ikke alltid ser, er at det er mange flere der ute som prøver å gjøre godt ved enkle vennlige handlinger. Disse har en tendens til å bli borte blant de mer oppsiktsvekkende tilfellene av negativitet,“ sa Brian Cordray, leder for Områdets publiseringstjeneste.

“Når det er sagt, blir folk inspirert til å gjøre det samme når de ser andre høste den glede og de velsignelser som kommer gjennom vennlighet,” tilføyde han.

Spesielt én video nådde 3,4 millioner mennesker og fikk 1,5 millioner visninger. Men etter å ha sett på tallene, sa Cordray også: “Vår Frelser var et symbol på vennlighet og var et eksempel for oss da han befalte oss å elske vår neste. Dette innbefatter helt klart pålegget om å være vennlig.”

Kindness Campaign02
Kindness Campaign02
Scene fra videoen "Forenet i rettferdighet".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Én tro blant medlemmene av Jesu Kristi Kirke er å følge Jesu Kristi eksempel ved å vise kjærlighet til hverandre. Når Kirken sprer vennlighetsbudskap, ønsker Kirken å inspirere til vennlighet over hele verden, ved å begynne i hjemmet og nå ut til lokalsamfunn, byer og land over hele verden.

Videoene fremhevet enten læresetninger fra Kirkens ledere eller viste ganske enkelt eksempler på hvordan vi kan være vennligere. Disse ordene fra Kirkens president – Russell M. Nelson – fra videoen med tittelen “Personlige fredsstiftere”, sammenfatter det overordnede temaet:

“Fred er mulig. Vi kan lære å elske våre medmenneske over hele verden.” Håpet er å inspirere ikke bare medlemmer av Jesu Kristi Kirke, men personer fra alle trossamfunn til å føle større kjærlighet og vennlighet for hverandre.

Kindness Campaign03
Kindness Campaign03
Scene fra videoen "Personlige fredsstiftere".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nå som videoserien er tilgjengelig på Internett, oppfordrer Kirken seerne til å ta del i deres oppfordring til handling: Husk å være vennlig.

Koblinger til alle kampanjevideoer:

En forandring i hjertet ved vennlighet
Barn vet best
Vennlighet kan forandre verden
Vennlighet kan helbrede sår
Personlige fredsstiftere
Tjen som Frelseren
Å elske hverandre
Forenet i rettferdighet

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.