Pressemelding

Historier fra Mormons bok blir levende på flere språk

Episodene fra live-action-serien har blitt utgitt på ytterligere 14 språk

En profet i oldtiden sa en gang at de hellige ord som nå er Mormons bok ville “bli ført og bevart ved Herrens hånd inntil de skulle gå ut til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk” (Alma 37:4).

Denne profetien vil fortsette å utfolde seg etter hvert som flere episoder fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges live-action-serie Videoer fra Mormons bok vil ha blitt gjort tilgjengelig på disse 14 språkene: Spansk, portugisisk, fransk, italiensk, tysk, russisk, koreansk, japansk, kantonesisk, mandarin, tagalog, cebuano, samoansk og tongansk. 

BOM_2.jpg
BOM_2.jpg
Bak kulissene i den tredje sesongen av serien Videoer fra Mormons bok2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

De nyeste episodene, som opprinnelig ble utgitt på engelsk våren 2020, dekker læresetninger fra den hellige teksten slik den ble nedtegnet av profeter i oldtidens Amerika fra ca. 130 f. Kr. frem til 421 e. Kr., herunder Mosiah, Alma og Mormon.

“Akkurat som den hellige teksten, vil disse Kristus-sentrerte videoene bringe folk nærmere Frelseren,” sa søster Reyna Aburto, annenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Hun er også medlem av komiteen som fører tilsyn med prosjektet Videoserie fra Mormons bok.

BOM1.JPG
BOM1.JPG
En familie som ber, hentet fra en scene i en episode i tredje sesong av Videoer fra Mormons bok2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

Episodene på de oppførte språkene finnes på Kirkens respektive offisielle lands nettsteder, under delen Inspirerende medier. Blant de mange bibliotekene under menyalternativet ‘Videoer for området Europa’, er det én som heter Hellige skrifter. Samlingen Videoer fra Mormons bok inneholder alle videoene som har blitt utgitt så langt.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.