Pressemelding

Globale siste dagers hellige ledere støtter tiltak for å styrke åndelig helbredelse av religiøst undertrykte

Eldste Jeffrey R. Holland og søster Sharon Eubank virtuelt til stede på toppmøte i Windsor

Den psykiske og følelsesmessige helsen til millioner av mennesker i flyktningleirer, og støtten de trenger for å uttrykke religiøs tro, var fokus for 2021 AMAR Windsor Dialogue Conference, som ble avholdt 21.–23. juni på historiske Cumberland Lodge i Windsor i England.

Eldste Jeffrey R. Holland, en apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og Søster Sharon Eubank, president for Latter-day Saint Charities, var til stede på den globale begivenheten via Zoom. Konferansen ble arrangert av baronesse Emma Nicholson, formann i AMAR Foundation, og ledet av biskop dr. Alastair Redfern i Den anglikanske kirke. Toppmøtet samlet trosledere, akademikere og representanter for myndighetene for å drøfte virkningen av verdensomspennende religionsforfølgelse.

Eldste Holland understreket at “vi kan ikke bare kaste penger til” den humanitære krisen der 90 millioner flyktninger har blitt drevet bort fra sine hjem. Vi må fortsatt sørge for at det finnes noe langt sterkere og mer åndelig enn det. Og det er nettopp den religiøse tro som gir dem deres identitet.”

“La oss sørge for at vi gir dem muligheten til å fortsette å utøve sitt håp, sin uttrykksmåte, sin kjærlighet til Gud eller sitt forhold til Gud på en hvilken som helst måte som de tror på.”

Eldste Holland understreket den viktige rolle musikk har i religionsutøvelse og den individuelle følelsen av egenverd blant flyktninger og internt fordrevne mennesker. “Vi må gi folk båndene som knytter dem sammen og som gjør dem til den de er, og musikk kommer til å være ett av dem, og musikk har vært ett av dem for oss. De er knyttet sammen med dette fantastiske båndet.”

Konferansen i Windsor la spesiell vekt på situasjonen til den undertrykte religiøse minoriteten Yazidi i det nordlige Irak. Baronesse Nicholson beskrev hvordan terrorgrupper hadde angrepet kulturelle uttrykk: “Musikk står sentralt i alles tro, og yazidiene fikk ikke benytte musikk i leirene. ISIS skjøt prestene.”

Professor Michael Bochmann, professor i fiolin og kammermusikk ved Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, fortalte hvordan AMAR og partnerne deres hadde støttet de kulturelle og musikalske behovene til yazidisene, med blant annet innspillingen og markedsføringen av yazidisenes musikk- og korgrupper. Han uttrykte takknemlighet til Latter-day Saint Charities for deres støtte til AMAR og sa at samarbeidet med søster Sharon Eubank og baronesse Nicholson var “et virkelig høydepunkt i livet mitt. Vi har bragt glede til yazidisene som bodde i leirene, vi har dannet et kor, og vi har bevart den religiøse musikken til det yazidiske folket.”

Når flyktninger blir i leiren i gjennomsnittlig 11 år, er omsorg for den psykiske og følelsesmessige helsen til fordrevne mennesker avgjørende. Søster Sharon Eubank sa: “Mange av dem så sin familie bli drept foran øynene sine, eller de opplevde fryktelig seksuell vold eller mange andre svært, svært vanskelige ting. Og slike traumer er som tidsbomber, de sitter under huden deres og bare venter på å gå av. De må forsiktig slippes ut i trygge omgivelser og behandles med stor kompetanse, ellers blir vedkommende for alltid satt på pause i dette veikrysset.”

Med henvisning til forskning utført i leirer i Jordan ved Center for Mind Body Medicine, sa søster Eubank at 32 prosent av syriske voksne flyktninger rapporterer at de føler seg så fortvilet at de ikke ønsker å fortsette å leve. “Problemet er så stort og akutt at ingen alene kan løse det,” sa hun. “Det vil kreve en koalisjon der alle spiller forskjellige roller.” Latter-day Saint Charities har lært verdifulle lærdommer sammen med samarbeidspartnere, av erfaringer i andre deler av verden hvor behovet også er akutt. Søster Eubank ga “tre viktige forslag” fra disse erfaringene. “For det første, erkjennelse av at åndelig helbredelse er en mektig medisin og avgjørende i tjeneste til andre. For det annet, tilby grunnleggende følelsesmessig og åndelig omsorg, herunder eksempler på andre som har kommet seg og hvordan de har funnet lindring. For det tredje, koble følelsesmessig og åndelig omsorg sammen med hverandre for å lage en fullstendig, konsekvent plan.”

Boyce Fitzgerald, som fører tilsyn med siste dagers helliges humanitærtjeneste i området Midtøsten/Afrika nord, tok opp den praktiske responsen på individuelle behov og samarbeidet med lokale partnere. Det legges stadig større vekt på å hjelpe familier å ha et levebrød gjennom utdannelse og selvhjulpenhet.

Andre deltagere på konferansen var: Eldste Gary B. Sabin, president for området Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, professor W. Cole Durham, president for G20 Interfaith Forum, professor Brett G. Scharffs, leder ved International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, og dr. David M. Kirkham, seniorstipendiat ved BYU Law School.  

I en tid da religionsforfølgelse er pådriver for tvangsmigrasjon for millioner, henviste eldste Sabin til siste dagers helliges egen tidlige erfaring med religiøs undertrykkelse og fremhevet prinsippet religionsfrihet. “Det er et ansvar som tilfaller alle mennesker som har en tro og en samvittighet å forstå og fremme denne grunnleggende friheten for menneskene, for seg selv og for vår neste,” sa han. “For oss er gjelder fortsatt vår histories lærdom. Det er tydelig at religionsfrihet ikke skal tas for gitt.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.