Emne

Høytidelig forsamling

Høytidelige forsamlinger er spesielle, hellige møter for en rekke hellige formål. De fordrer at siste dagers hellige bringer en forhøyet følelse av åndelighet med seg inn i møtet. Disse forsamlingene har omfattet oppholdelsen av nye Kirkens presidenter, innvielsen av et tempel eller en annen betydningsfull bygning (for eksempel konferansesenteret), innføringen av ny hellig skrift, instruksjoner til prestedømmets ledere og andre spesielle sammenkomster. 

“Høytidelig forsamling” er et uttrykk fra den hebraiske Bibelen som beskriver betydelige sammenkomster som fant sted under påsken og løvhyttefesten. Det første tempelet i Jerusalem ble innviet i en høytidelig forsamling. På denne måten har betegnelsen en gammel forbindelse til tempelinnvielse.

Lære og pakter, en samling av hellige åpenbaringer for Kirken, inneholder flere henvisninger der Gud ber siste dagers hellige om å “sammenkalle deres høytidelige forsamlinger” (Lære og pakter 133:6). Innvielsen av Kirtland tempel 27. mars 1836 var en slik anledning. Mange var vitne til en utgytelse av åndelige tilkjennegivelser den gangen. Innvielsen av dette landemerket av et tempel satte en presedens for senere høytidelige forsamlinger.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.