Pressemelding

Frivillig tjeneste: Små ting utgjør en forskjell

Året 2020 syntes å handle om alt som ikke kunne gjøres. Paradoksalt nok så vi i fjor en økning i frivillig innsats. Personer fokuserte på hva de kunne gjøre og arbeidet for å hjelpe andre på nye måter. Frivillig tjeneste er en fin måte å møte nye mennesker på, få venner for livet og få kontakt med sitt lokalsamfunn.

Telefoner
Telefoner
Telefoner2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael Maughan, en masterstudent ved University of Surrey, arbeider som frivillig i Rural Refugee Network. RRN er en organisasjon med base i England som gjør det mulig for lokale frivillige å få kontakt med flyktninger og hjelpe dem å integrere seg i sitt lokalsamfunn. Rachael samhandler med flyktningvennene sine ved å snakke med dem på telefonen slik at de kan øve på engelsken sin. Enda viktigere er det at hun hjelper dem å finne muligheter til utdannelse og arbeid i sitt nye lokalsamfunn. 

Rachael Maughan
Rachael Maughan
Rachael Maughan, student ved University of Surrey i England2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael mener at kontakten går begge veier. Hun sier at regelmessige samtaler med flyktningene hennes “gir dem mer en venn enn en hvilken som helst annen hjelpearbeider som er der for å støtte dem.” Rachael sier at hun også drar nytte av det: “Jeg føler ikke at jeg har gjort så mye, men det jeg har fått, er venner … Og det har vært en slags livline for meg også.” 

The Rural Refugee Networks mål er “å hjelpe flyktninger å komme seg på beina i vårt lokalsamfunn.” RRN sørger for at ressurser og støtte er tilgjengelige for flyktninger som bor utenfor store byområder. Dette målet, spesielt under covid, oppnås delvis av frivillige, hvorav mange ganske enkelt tar en telefon.  

Rachael har følt frustrasjonen over ikke å være sammen med folk og bare være på Internett hele tiden på grunn av covid. Hennes håp er at ved å fokusere på tjeneste, kan vi likevel få en følelse av kontakt som vil hjelpe oss til det kommer bedre tider. En enkel måte å føle og dele på i denne kontakten kan være bare å ta en telefon. 

Ønsket om å hjelpe og tjene sitt lokalsamfunn er helt naturlig for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mange har måttet finne nye måter å tilby tjeneste på under pandemien. Veiene som er åpne for å yte tjeneste, har ofte virkelig vært små og enkle, som å ta en telefon. Å fokusere på det vi kan gjøre og gjøre trygt, kan gi resultater som forandrer andres liv så vel som vårt eget.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.