Utvalgt artikkel

Fjernkontakt: Å bringe generasjoner sammen

Innsatsen til kvinneorganisasjonen i London Britannia menighet for å få kontakt under pandemien

“Og se, jeg forteller dere disse ting så dere kan få visdom og dere må lære at når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste” (Mosiah 2:17).

På verdensbasis har folk lidd store tap under pandemien. Trofaste medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er intet unntak. Samvær er ett av disse store tapene. Sosial distansering hindrer muligheten til å treffe venner, familie og naboer så ofte som før. Dette problemet er til skade for både unge og gamle medlemmer. I søket etter en løsning, begynte prosjektet Generation Link.

Candice MacAllister er Hjelpeforeningens [kvinnenes organisasjon] president i London Britannia Unge voksnes menighet i Storbritannia. Midt under pandemien prøvde hun og kvinnegruppen å finne en løsning på isolasjonen. Hun sier: “London er beryktet som en ensom by ... det kan være veldig vanskelig å få kontakt.” Candice snakket med sin lokale biskop om hvor utfordrende det kan være som ung voksen å få kontakt med forskjellige generasjoner. Eldre kvinner i området strevde også med ensomhet på grunn av pandemien. Hun fant ut at den beste måten å hjelpe disse kvinnene på, var å bringe dem sammen virtuelt gjennom prosjektet Generation Link.

Candice MacAllister
Candice MacAllister
Candice MacAllister - President for kvinnenes organisasjon2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Som en del av denne innsatsen for å nå ut, opprettet Britannia kvinneorganisasjon kommunikasjon og samhandling med eldre kvinner i deres område. Hver ung voksen kvinne som ønsket å delta, ble invitert til å korrespondere med en eldre kvinne eller en enke. Gjennom telefonsamtaler ble hvert par kjent med hverandre og fant samhørighet i en enestående situasjon.

Deltager Martsie Webb fikk anledning til å møte to kvinner, Mary Woods og Margaret Canham, som vokste opp og sluttet seg til kirken sammen. De ble venner for livstid og har vært bofeller under pandemien, sammen med Marys mor. Martsie ble venn med dem under prosjektet Generation Link, og hun og hennes mann, menighetens leder, fikk møte dem personlig, etter lettelsen av nedstengningsrestriksjonene. Hun sa: “Vår tjeneste var ren glede, da vi tenkte på hva disse to kvinnene hadde gitt til oss. Jeg nøler med å si at dette var ‘tjeneste’ fordi vi var de som fikk del i deres Kristus-lignende kjærlighet.”

MaryMargaretDaphne
MaryMargaretDaphne
Mary Woods, Margaret Canham og Daphne Ellender2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dette prosjektet bragte kvinner med svært forskjellige livserfaringer sammen for å lære mer om hverandre. Candice MacAllister sa: “Alt du kan gi, vil bli multiplisert. Man vet aldri hva det betyr for folk.” Ved å hjelpe hverandre fikk hver kvinne en uventet og omsorgsfull virtuell venn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.