Pressemelding

Frances B. Monson er gått bort

Frances B. Monson, gift med Thomas S. Monson, president i The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, døde om morgenen 17. mai klokken 6:35 på et sykehus i Salt Lake City omgitt av familien. Hun hadde vært innlagt på sykehus i flere uker og sovnet stille inn som følge av alderdom. Søster Monson ble 85 år gammel. Detaljer omkring begarvelsen vil følge. Anerkjent av ektemannen som familiens fyrtårn av kjærlighet, medfølelse og oppmuntring, levde Søster Monson et Kristus-sentrert liv i ord og gjerning. Hun vil for alltid bli husket for sin godhet og ro, vedvarende støtte for sin mann i hans plikter i Kirken.

Link til engelsk artikkel

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.