Pressemelding

Forny din forpliktelse til å følge Jesus Kristus, oppfordrer talere på verdensomspennende konferanse

Endringer bekjentgjort for å øke kvinners deltagelse og styrke ungdom

 

Salt Lake City – Økning av kvinners deltagelse, styrking av ungdom og fornyelse av en personlig forpliktelse til å følge Jesus Kristus var temaer som ble vektlagt i taler og bekjentgjørelser på den halvårlige generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Fem konferansemøter ble avholdt den 5. og 6. oktober 2019, fra Konferansesenteret som rommer 21 000 mennesker i Salt Lake City i Utah, USA. Gjennom satellittoverføring, radio, TV og Internett så vel som trykte tidsskrifter, nådde talerne ut til en verdensomspennende forsamling som anslås å være flere millioner.

Verdsette kvinners tjeneste

Kirkens rettferdige kvinner taler og underviser med makt og myndighet fra Gud, hevdet Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Kvinner som underviser Kristi lære og deltar i Kirkens råd er avgjørende og aldri til pynt, la han til.

I forkant av konferanses hovedmøter, møtte generalautoriteter og Kirkens ledere på generalplan for å bli instruert av Det første presidentskap. President Russell M. Nelson fremla for dem en ny fremgangsmåte i Kirken angående vitner ved ordinanser, innbefattet dåp utført i møtehus og templer. Disse forandringene er ment å skulle øke familiens deltagelse i ordinanser, utdypet president Nelson under konferansen.

For første gang bekjentgjorde president Nelson planer om å oppføre flere templer under kvinnenes møte på konferansen. Bekjentgjørelsen av fire nye templer i USA og et i henholdsvis Sierra Leone, Papua Ny-Guinea, på Filippinene og i Guatemala bringer det totale antall templer som er i drift, bekjentgjort eller under oppføring til 217 på verdensbasis.

Styrke ungdom

Eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum og søster Bonnie H. Cordon, Unge kvinners generalpresident fremla endringer i framgangsmåter for å styrke ungdom.

Lokale biskoper vil på en mer direkte måte lede og veilede ungdom, sa eldste Cook. Unge menns presidentskaper som består av voksne menn som leder unge menn på menighetsnivå blir avviklet. I mer enn et århundre har Unge kvinners program delt piker inn i tre klasser. I fremtiden vil klasser bli organisert på bakgrunn av behovene i den enkelte forsamling, forklarte søster Cordon. 

Følge Jesus Kristus

Siste dagers hellige, i likhet med andre Jesu Kristi etterfølgere, ser alltid etter måter de kan hjelpe, løfte og vise kjærlighet til andre på, sa president Nelson til tilhørerne. Blant andre initiativer hjelper Kirken flyktninger, forklarte han. I 2018 alene sørget Kirken for nødforsyninger til flyktninger i 56 land. I tillegg bidrar mange medlemmer av Kirken med sin tid for å hjelpe flyktningene å integrere seg i nye samfunn.

Jesu Kristi sanne disipler elsker Gud og hans barn uten forventing om å få noe igjen, sa eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum. Søster Reyna I. Aburto, annenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, oppfordret konferansens tilhørere til å følge Frelserens vei og øke sin medfølelse. Eldste Hans T. Boom i De sytti innbød forsamlingen til å tre ut av mørket og inn i lyset og sa at evangeliets lys vil gi varme og helbredelse.

Nylige initiativer og bekjentgjørelser i Kirken skulle ansees som en samlet innsats for å hjelpe medlemmer å bygge på Jesus Kristus, forklarte eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum.

Lederskap

Blant endringene i Kirkens lederskap som ble bekjentgjort på generalkonferansen var avløsningen av eldste Wolfgang Pilz som områdesytti. Han er blitt kalt som tempelpresident for Frankfurt Tyskland tempel. Hans hustru Karin Pilz vil tjene som tempelvertinne.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.