Pressemelding

Europeiske medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forteller om hva generalkonferansen betyr for dem

FRANKFURT–Flere millioner rundt om i verden vil delta på Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges halvårlige generalkonferanse den 5. og 6. oktober. Da det er nær sagt umulig å foreta spørreundersøkelse av over en halv million medlemmer som bor i Europa, forteller disse medlemmene gjennom intervjuer hvorfor de verdsetter generalkonferansen. 

Medlemmer deltar på konferansen fordi de tror at de som taler er Guds talerør. For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er generalkonferansen en anledning til å høre Guds vilje gjennom en profet i vår tid, president Russell M. Nelson.

Generalkonferansen er derfor en viktig begivenhet for Goran Štrbački, som er en konvertitt fra Beograd i Serbia. “Hver sjette måned har vi privilegiet å få høre profeten og apostler bringe Faderens budskap til oss. Dette er en tid da Gud henvender seg til oss i rikelig monn, og jeg ønsker å være tilstede for å høre det.”

Den halvårlige konferansen består av fem møter fylt av veiledning og budskap fra Kirkens ledelse. Medlemmer ser på det å få høre fra profeter i vår tid som å høre fra Moses, Abraham, Peter eller Paulus i bibelsk tid. 

Štrbački forklarer at levende profeter gjorde ham tiltrukket av Kirken. “Da jeg mottok mine første leksjoner i evangeliet, visste jeg at Gud i tidligere tider kalte profeter til å undervise sitt folk.  Så det syntes normalt at profeter i vår tid skulle lede oss. Jeg tror at profeten, hans rådgivere og De tolv apostler som finnes i vår kirke ikke er et forsøk på å lage en blåkopi av den opprinnelige kirke, men de er virkelige disipler av Herren Jesus Kristus, er kalt av ham og bærer hans myndighet til å undervise Guds barn.”

Bror Savic i Serbia er enig i at generalkonferansen ikke bare er for Kirken. “De budskapene vi mottar gjennom profeter og apostler går ikke ut kun til oss som Kristi Kirke, de går også ut til hele verden.” Dette motiverer ham til å invitere andre til å delta. “Når jeg har invitert folk som ikke er medlem av Kirken til å overvære generalkonferansen, har hver og én av dem sagt at budskapene var klare, oppbyggende og hyggelig.” 

“Jeg har et stekt vitnesbyrd om det gudommelige kall som vår profet og apostlene har,” sier Daniel Ašler fra Celje i Slovenia. “Hver dag ser jeg frem til neste generalkonferanse, spent på å få vite hva Herren ønsker at jeg skal gjøre, hvordan jeg kan bli flinkere og hvordan jeg kan komme nærmere ham og hans Sønn.

          

Matthew Roberts fra England forteller hvorfor han ser frem til konferansen. “Tanken på at vi har anledning til å motta åpenbaring fra vår Frelser gjennom hans utvalgte tjenere – det fyller meg med trygghet. Det har vært så viktig for meg personlig i min streben etter å bli en bedre ektemann, far og Kristi etterfølger.” 

Generalkonferansen gir også Kirkens medlemmer anledning til å søke etter svar på egne spørsmål. Nancy Bertilson fra Sverige forklarer: “I april 2016 hadde jeg bedt i mange år for noen mennesker som betyr mye for meg. Da eldste Holland talte, fikk jeg en sikker bekreftelse som en ild i mitt hjerte at Gud kommer til å besvare bønnen min.” 

       

Bertilson forklarer at å lytte på hennes eget språk gjør det enda mer virkningsfullt. “Noen uker senere gikk jeg en tur i mitt vakre hjemland og bestemte meg for å lytte til talen igjen. Jeg valgte å høre på den svenske oversettelsen. Det var en enda sterkere opplevelse for meg. Jeg ber på svensk, jeg underviser på svensk og deler mitt vitnesbyrd på svensk. Denne gangen sank budskapet, på mitt eget språk, dypere inn i mitt hjerte. Jeg vet at mine bønner vil bli besvart.”

Kirkens medlemmer tror også at generalkonferansen er en mulighet til å bli fornyet. “Akkurat som fjellklatrere har flere leirsteder langs veien på klatreferden der de kan tilpasse utstyret, hvile seg og styrke hverandre frem mot neste etappe på ferden, trenger også vi et sted der vi kan styrke hverandre åndelig. Generalkonferansen er leirstedet,” forteller Patrik Sirota som er medlem av Kirken i Slovakia. 

Søster Eva Ivanová, et medlem i den Tsjekkiske republikk, snakket om hvor viktig det er å lade våre åndelige batterier hver uke gjennom å gå i kirken på søndag. Generalkonferansen er for henne som “en ekstra bonus, som en vitaminbombe. Det får meg opp på bena. Generalkonferansen gir meg mye energi.”

Alle inviteres til å delta på generalkonferansen. Konferansen vil bli direktesendt i Utah-tid (MDT), men deltagere kan se den senere på Internett eller lese talene på churchofjesuschrist.org. 

Generalkonferansens møteplan for oktober 2019

Kvinnenes fellesmøte for kvinner i alderen åtte år og oppover vil finne sted lørdag 5. oktober kl. 18:00 MDT, eller søndag 6. oktober kl. 02:00 CET.

De fire møtene for alle medlemmer vil finne sted lørdag og søndag 5. og 6. oktober kl. 10:00 og 14:00 MDT, eller 18:00 og 22:00 CET. 

Følg emneknaggen #Generalkonferansen for å se hvordan denne konferansen har inspirert flere millioner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.