Pressemelding

Fire områdeandakter med apostler i 2022 vil nå ut til unge voksne i Europa

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil strømme flere områdeandakter ledet av apostler, for siste dagers hellige i alderen 18 til 30, søndag 9. januar 2022.

SandIDevotional01Download Photo

Andakter med medlemmer av De tolv apostlers quorum kan sees på forskjellige språk på YouTube eller Kirkens direktesending. Se koblingene “Lær mer” nedenfor for sendetider, YouTube-koblinger, utvalgte talere og andre detaljer for hver sending.

Eldste Quentin L. Cook
Områdene Europa Øst, Afrika og Midtøsten
Engelsk, tysk, italiensk, ukrainsk, svensk, nederlandsk, ungarsk, norsk, finsk, dansk, kroatisk, russisk, rumensk, slovensk, tsjekkisk, albansk og polsk
Lær mer

Eldste D. Todd Christofferson
Områdene Brasil, Afrika og Europa
Portugisisk
Lær mer

Eldste Neil L. Andersen
Områdene Latin-Amerika og Spania
Spansk
Lær mer

Eldste Dale G. Renlund
Områdene Canada, Frankrike, Afrika, Karibien og Stillehavsområdet
Fransk
Lær mer

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.