Pressemelding

Feiring av Den europeiske språkdagen: Siste dagers hellige misjonærer bidrar til å skape enhet i en verden med mangfold

Over hele Europa snakker unge kvinner og unge menn språk som de aldri trodde de ville snakke eller kunne lære. Misjonærer for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kommer til Europa fra hele verden og fordyper seg i landene og lokalsamfunnene der de virker. Når de gjør det, utvikler de en lidenskap og kjærlighet til mennesker og kulturer.

Isaac Turner er et godt eksempel på de varige virkningene av å lære nye språk for å hjelpe mennesker med bakgrunn og erfaringer som er annerledes enn hans. Isaac vendte nylig tilbake til familiens hjem i Chorley i England etter å ha vært på misjon i Hellas i 25 måneder. Mens han var der, lærte han å snakke gresk, albansk, makedonisk og gresk tegnspråk.

Day of Languages 01Download Photo

Isaac sier: “Den største motivasjonen for meg til å lære et nytt språk var kjærligheten til menneskene. Jeg ble så glad i menneskene og kulturen, og jeg ønsket å få venner og bli kjent med dem. Naturligvis var språket en stor del av det jeg måtte fokusere på å lære hvis jeg ønsket å lære kulturen bedre og virkelig bli bedre kjent med menneskene rundt meg. De vi arbeidet sammen med, ble overrasket og imponert over at vi arbeidet så hardt for å lære språket deres.”

Ifølge Isaac er noen av de langsiktige fordelene med å lære språk at han er kan beholde relasjonene han fikk i Hellas, Albania og Makedonia, og verdsette språkets morsomme, kulturelle nyanser. I Hellas sier de for eksempel: “Det regner stolben” istedenfor “Det regner katter og hunder” som vanligvis brukes i Storbritannia.

Søster Edina Spisák er fra Ungarn og har virket i Ungarn/Romania misjon i 6 måneder. Hun har ungarsk som morsmål og har lært engelsk i mange år.

Som barn ble det ikke anbefalt at Spisák skulle gå på vanlig skole på grunn av sine læringsutfordringer. Senere fikk hun diagnosen dysleksi og har arbeidet veldig hardt for ikke bare å mestre sitt morsmål, men også lære engelsk. Misjonen hennes har satt henne i situasjoner der hun må snakke engelsk med misjonærledsagerne sine, og familiene de underviser. Hun underviser også engelsk som fremmedspråk.

Day of Languages 02Download Photo

Hun har blitt flink til å finne sterke sider som bidrar til å kompensere for noen av hennes læringsutfordringer. Spisák er spesielt flink med grammatikkprinsippene. Hun sier: “Språklæring er som å lære matematikk. Jeg liker å finne grammatikkmønstre og regler for å løse et problem. Vi har 3 tider på ungarsk, men det er 12 på engelsk”.

Søster Spisák har aktivt søkt anledninger til å bruke sine hardt opptjente språkferdigheter til å tjene andre ved å oversette kirkens gudstjenester til utenlandske ungarske talere. Før sin misjon tjente hun i lokalsamfunnet gjennom Latter-day Saint Charities [Kirkens veldedighetstjeneste].

Eldste Samuel Jaccod er fra Sassari i Italia, som ligger på øya Sardinia. Hans morsmål er italiensk, og han lærer engelsk og er på misjon i Birmingham i England. “Å kunne snakke engelsk og bytte mellom engelsk og italiensk fyller mitt hjerte med glede og takknemlighet. Det gleder også det engelske folk å høre noen som prøver å snakke deres språk med så sterk italiensk aksent. De setter pris på at jeg prøver å snakke språket deres og forstå verden gjennom deres morsmål.”

Day of Languages 03Download Photo

Det hver av disse misjonærene har til felles, er takknemlighet for sin tungemålsgave og optimisme for fremtiden. De har vært i stand til å utvikle medfølelse og takknemlighet for mennesker fra forskjellige kulturer, og vil kunne bruke disse holdningene og sine nye språkferdigheter til å bringe mennesker sammen og bevisst motarbeide konflikt og kulturell segmentering i verden.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.