Pressemelding

Endring i presidentskapet for området Europa

1. august, 2013, tiltrådte eldste Timothy J. Dyches presidentskapet for området Europa som annenrådgiver til eldste José A. Teixeira, president for området Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han vil erstatte eldste Kent F. Richards ved det europeiske hovedkvarteret i Frankfurt, Tyskland. Eldste Richards har virket i denne stillingen i ett år, og vil utføre andre oppdrag i Salt Lake City, Utah.

Eldste Timothy J. Dyches ble kalt til De syttis annet quorum på Kirkens halvårlige generalkonferanse 6. april 2013. Eldste José A. Teixeira fortsetter som president for området Europa, sammen med sin førsterådgiver eldste Patrick Kearon.

En sytti er et av embedene i Det melkisedekske prestedømme, prestedømmets høyere orden. Syttier er spesielt kalt og ordinert til å forkynne evangeliet og være “spesielle vitner” om Kristus i verden.

Eldste Timothy J. Dyches har vært heltidsmisjonær i Tyskland syd misjon, president for Oregon Portland misjon, og har hatt en rekke andre stillinger i Kirken. Eldste Dyches har bachelorgrad i universitetsstudier fra Brigham Young University og har studert medisin ved Washington University Medical School. Han har vært øre-, nese- halskirurg i privat praksis og sittet i ledelsen for et nasjonalt kirurgisk forvaltningsselskap.

Han og hans hustru Jill Elizabeth Dudley har tre barn og bodde i Reno, Nevada før de flyttet til Frankfurt am Main.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.