Pressemelding

Eliza R. Snow Discourses Publisert på Internett

En siste dagers hellig pioner og leder for Hjelpeforeningens organisasjon i det amerikanske vesten

En siste dagers hellig pioner og leder for Hjelpeforeningens organisasjon i det amerikanske vesten

En fullstendig samling av talene til Eliza R. Snow, en fremtredende pioner og leder for kvinner i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie, publiseres på Internett. Dokumentene er lagt ut på et nytt nettsted, “The Discourses of Eliza R. Snow”. Innholdet er tilgjengelig for allmennheten uten kostnad. Prosjektet til Church Historian’s Press markerer første gang Snows taler er samlet i en enkelt publikasjon.

“Eliza R. Snow er en av de mest kjente siste dagers hellige kvinner i det 19. århundre,” sa Jenny Reeder, Kirkens ledende historiker på prosjektet.

Talene er samlet fra Snows personlige dagbøker, fra mer enn tusen av organisasjonens protokoller, og fra samtidsaviser som Woman’s Exponent, Deseret News og Millennial Star. Talene – som fremdeles er ganske aktuelle i dag – vil bli publisert i flere partier på nettstedet i løpet av de neste årene. Femti taler er nå tilgjengelige.

ElizaRSnow.jpg
Eliza R. Snow, den andre generalpresidenten for Hjelpeforeningen.© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

Eliza Roxcy Snow ble den 17. juli 1880 Kirkens andre generalpresident for Hjelpeforeningens organisasjon og virket i dette kallet frem til hun døde i 1887.

Hun var en produktiv taler som leverte nesten 1200 taler fra 1840 til 1887, i Illinois og i territoriene i Utah og Idaho.

“Hun reiste til nesten hver bosetting i Utah-territoriet for å undervise kvinner, unge kvinner og barn, så vel som menn og unge menn og gutter, om gjenopprettelsen, frelsesplanen, de helliges ansvarsoppgaver og kvinners rolle i oppbyggingen av Guds rike,” sa Reeder. “Eliza var et personlig vitne til hendelser i gjenopprettelsen.”

Snow var en nær venn og en medhustru til profeten Joseph Smith. Hun var også en medhustru til Brigham Young etter at Joseph led martyrdøden.

Snow var meget fortrolig med Hjelpeforeningen i Nauvoo, og med organisasjonens første president, Emma Smith, ettersom hun virket som sekretær og førte organisasjonens protokoller fra 1842 til 1843 i Nauvoo i Illinois. Hun samarbeidet også med Kirkens ledere for å organisere Unge kvinners gjensidige utdannelsesforening (nå Unge kvinner).

I 1868 utnevnte Kirkens president Brigham Young, Snow til å organisere lokale Hjelpeforeninger i det amerikanske vesten, innbefattet Utah og Idaho. Oppgaven ga henne tilgang til nesten alle kvinnelige medlemmer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som ofte kalte henne “søster Eliza”, “tante Eliza”, eller “søster Snow”. Hun lærte kvinner å utvikle sitt eget forhold til Gud, etterleve evangeliets normer og tjene andre. Snow, som også var en dikter, var et eksempel på og beskrev siste dagers hellige kvinners bidrag i samfunnet.

I hennes taler bar hun et personlig og historisk vitnesbyrd, forklarte læresetninger og oppfordret medlemmene om å delta i Kirkens aktiviteter.

Snow ble født 21. januar 1804, i Becket i Massachusetts, til Oliver og Rosetta Pettibone Snow. Hun var nummer to av sju barn. Hennes yngre bror Lorenzo Snow, ble senere kirkens femte president.

Helt søkbare transkripsjoner (maskinskrevne versjoner) på nettstedet gjør det lett å finne bestemte sitater eller taler om temaer som er relevant i dag. Digitale bilder av de opprinnelige manuskripter er koblet til talene og kart over hvor talene ble holdt og ytterligere ressurser gir nyttig sammenheng.

Besøk churchhistorianpress.org for mer informasjon.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.