E62Q7091_aaa.jpg
Pressemelding

Pandemi er ingen hindring for unge studenter i evangeliet

Over hele verden bringer Seminar ungdom nærmere Jesus Kristus. Seminar refererer til programmer for religionsundervisning for ungdom mellom 14-18 år i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Med begrensningene rundt covid-19 har hundretusener av ungdom over hele verden måttet tilpasse seg hvordan de deltar i Seminar. Det ble raskt nødvendig for lærere og ledere å tenke på forskjellige måter å undervise og samhandle med elevene på, enn det tradisjonelle klasserommet. De fleste klasser holdes tidlig om morgenen før elevenes ordinære skoledag begynner. Dette er et offer disse ungdommene frivillig gjør for å søke ytterligere kunnskap om Jesus Kristus og hans evangelium.

Deltagelse i Seminar krever offer, men unge over hele verden oppdager at å delta i Seminar er verd alle anstrengelser. Og de som deltar har noe felles: Deres erfaring i Seminar bringer dem nærmere Frelseren og vår himmelske Fader.

En heltidsmisjonærer som virket i Frankfurt i Tyskland, søster Charmaine Anderson og hennes mann, eldste Russell Anderson, underviste morgen-Seminar sammen, da pandemien rammet Europa. “Vi underviste en gruppe på omtrent 16 elever fra Frankfurt internasjonale skole kl. 7.00, tre dager i uken, i tillegg til en ettermiddagsklasse på tirsdag kveld. Da restriksjonene rundt covid-19 i midten av mars ga forbud mot samling av større grupper i Tyskland, var det på tide å tenke utenfor boksen. Nå underviste vi en felles klasse med 30 elever som innbefattet elever fra Den europeiske skolen. Vi brukte forskjellige undervisningsmetoder for å holde på elevenes interesse, noe som kan være en utfordring tidlig på morgenen.

Da elevene vendte tilbake til skolen i midten av mai, gikk vi fra å undervise via Zoom til å gi daglige leseoppdrag med spørsmål å besvare, slik at de kunne få godkjent sin deltagelse den dagen,” sa søster Anderson. En familie kommenterte hvordan denne daglige studieoppgaven raskt ble en mulighet til familiestudium som bragte dem nærmere som familie.

En av Andersons 16-årige studenter, Bronte Patch sa, “til å begynne med var det ganske rart, men det fungerte bra. Ulempen var å ikke få være sammen med mine venner og drøftingen i klassen var ikke like bra. Men det var fint å sove lenge og behagelig å være i sitt eget hjem. Det var også fint å ha mine egne Skrifter å henvise til. Normalt sett ville jeg har brukt telefonen min, slik at jeg ikke behøvde å bære Skriftene med meg resten av dagen.”

Flere av foreldrene underviste noen dager i uken, noe som hjalp elevene å gire opp. Brontes mor, Gretel Patch, underviste noen ganger klassen og sa at undervisningen via Zoom var absolutt verdt det. “Elevene hadde en positiv holdning, da de også hadde skoleklasser via Zoom. Drøftinger i klassen fløt ikke like bra og jeg måtte være kreativ for å skape mer samspill. For eksempel sendte jeg på forhånd ut et online spørreskjema via gruppechat. De fleste av elevene svarte og svarene ga god innsikt som vi så kunne se på sammen.

Lily Davison som var en av åtte elever i en klasse i Leeds i England, har nettopp fullført sitt fjerde år som Seminar-elev. Nettklassen hennes begynte å møtes i midten av april kl. 9.30, som senere ble endret til kl. 16.30 på grunn av skoleforpliktelser. Fleksibilitet var en av fordelene med undervisningen via Zoom. “Selv om formatet var omtrent det samme, savnet jeg virkelig det personlige samspillet med vennene mine. Som et legeme av hellige har vi muligheten til å omgås hverandre og ha følelsen av fellesskap.”

Som en av elevene som i år har fullført fire år i Seminar, ble Lily bedt om å holde tale på deres Seminar-avslutning på Zoom. Talen var basert på hennes favoritt Kjenn læren-skriftsted, hvor det står: Se hen til meg i enhver tanke; tvil ikke, frykt ikke. (Lære og pakter 6:36) “Det viktigste jeg tar fra Skriften er den ustanselig, tilstedeværende trøsten, grenseløse kjærligheten og uendelige visdommen som alltid venter oss når vi ‘Ser hen’ til Ham – vår himmelske Fader og Frelseren Jesus Kristus, i ENHVER tanke. Jeg elsker virkelig det også, ENHVER tanke.”

“Vi hadde nesten 100% tilstedeværelse med undervisning online, så det var et positivt utfall. Jeg har lært at, uansett om vi møtes direkte eller online, så er det jeg legger ned i mitt studium det samme som jeg får ut av det. Når jeg er mer forpliktet og fokusert, forstår jeg bedre det som undervises.”

En av Lilys lærere, Jane Leonard, har undervist Seminar i seks år. “Vårt må som lærer er å bli en venn, i tillegg til å være deres lærer. Vi bryr oss virkelig om dem, deres mål og ambisjoner. Vi sender melding til dem, når de er borte for å gi dem beskjed om at de var savnet. Vi hadde allerede opprettet en gruppe på Facebook Messenger med våre elever og foreldrene deres før covid-19 restriksjonene tvang oss til å møtes online. Vi brukte denne gruppen for å informere om leseoppdrag før leksjoner i tillegg til sitater og videoer for leksjonen. Samarbeidet med foreldrene bidro til læreutbyttet.” 

Det er tre mektige ting Seminar kan gjøre. For det første bringer det unge mennesker sammen som deler de samme verdiene. Ungdom liker å være sammen med andre som deler deres tro og som elsker Skriftene. For det annet bringer det ungdommer sammen med en lærer som har et vitnesbyrd, og som de kan føle flammen fra når det deles. For det tredje bringer det unge mennesker innsikt i Skriftene” (Henry B. Eyring, “A Discussion on Scripture Study”, [En samtale om skriftstudium] Ensign, juli 2005, 25).

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.