Pressemelding

Eldste Richard G.Scott er død, 86 år gammel

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige døde Tirsdag 22. September som følge av høy alder. Han ble 86 år gammel.

Eldste Scott ble oppholdt som apostel 1. oktober 1988. Han ble kalt som medlem av De syttis første quorum 2. april 1977, og var medlem av presidentskapet for dette quorumet fra oktober 1983 og til han ble kalt som apostel i 1988.

“Eldste Scott lyktes svært godt med å ha blikket vendt mot evigheten,” sa eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum, som hadde eldste Richard G. Scott som misjonspresident da han var ung misjonær. “Budskapene hans var fylt med håp. Og han var kompromissløs med hensyn til omvendelse og forsoningen fordi han visste at det er der håpet kommer fra, eller det man kan håpe på som følge av sann, fullstendig omvendelse og virkningen av forsoningen og Jesu Kristi nåde.”

I likhet med apostlene på nytestamentlig tid, kalles siste-dagers-hellige apostler til å være spesielle vitner om Jesus Kristus. Eldste Scott var en av 15 menn som er med på å føre tilsyn med den verdensomspennende kirkens vekst og utvikling, en kirke som har mer enn 15 millioner medlemmer.

Eldste Scott sa: “Få ting i livet gir oss like mye glede som den man får ved å hjelpe andre å forbedre seg.”

“Jeg kan ikke komme noe sted, spesielt i Latin-Amerika, hvor han virket i så lang tid og på så mange steder – jeg kommer ikke noe sted der hvor jeg ikke ser hans fotspor, hvor jeg ikke møter noen som har blitt påvirket av ham på en eller annen måte,” sier eldste Christofferson.

Richard Gordon Scott ble født i Pocatello, Idaho 7. november 1928, sønn av Kenneth Leroy og Mary Whittle Scott. Han utførte en heltidsmisjon i Uruguay og presiderte over Argentina nord misjon i Cordoba, Argentina fra 1965 til 1969.

Han ble uteksaminert fra George Washington University som maskiningeniør, og tok senere påbyggingsstudier i kjerneteknikk i Oak Ridge, Tennessee. Fra 1953 til 1965 arbeidet eldste Scott i staben til admiral Hyman Rickover, hvor han ledet utvikling og produksjon av kjernefysisk brensel til en rekke sjø- og landbaserte kraftverk. Han jobbet også som privat konsulent for kjernekraftselskaper.

Eldste Scott mottok en æresdoktorgrad i kristen tjeneste fra Brigham Young University i 2008.

Eldste Scott mistet tidligere sin hustru Jeanene, som gikk bort 15. mai 1995. Han var kjent blant mange medlemmer av Kirken for den kjærlighet han uttrykte for sin hustru. 

“Han vil bli husket som en utrettelig arbeider, en utrettelig tjener og en venn av Herren som brukte hele sitt liv for Herrens sak, og gjorde det med glede,” sier eldste Christofferson. “Jeg tror han alltid vil bli husket som en som formidlet håp.”

Kirken vil bekjentgjøre detaljer angående begravelsen så snart de foreligger. Det er ikke besluttet når eldste Scotts etterfølger i De tolv apostlers quorum vil bli kalt og bekjentgjort.

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.