Mormon Newsroom
Pressemelding

Eldste L. Tom Perry

Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum i Jesu Krist Kirke av Siste Dagers Hellige døde i dag 31 Mai 2015. Han var 92 år gammel (født 5. august 1922).

Eldste Perry ble ordinert til apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i april 1974, etter å ha vært assistent for De tolv siden 1972. Eldste Perrys imponerende fysiske tilstedeværelse sammen med hans entusiasme og optimistiske stil, gjorde ham til en kraftfull så vel som populær personlighet blant Kirkens medlemmer over hele verden.

“Varmen, vennligheten, at han virkelig likte folk og likte alle Kirkens medlemmer og satte pris på dem – jeg tror det er slik han vil bli husket,” sier eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum. Eldste Cook sier at eldste Perrys vitnesbyrd om Jesus Kristus også vil bli husket. “Tom Perry bar et kraftfullt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Han kjente og elsket Frelseren.”

“Vi må være frimodige i vår erklæring om Jesus Kristus,” sa eldste Perry på Kirkens generalkonferanse i oktober 2011. “Vi vil at andre skal vite at vi tror han er den sentrale figur i hele menneskenes historie. Hans liv og læresetninger står sentralt i Bibelen og de andre bøkene vi regner som hellig skrift.”

I likhet med apostlene på nytestamentlig tid, kalles siste-dagers-hellige apostler til å være spesielle vitner om Jesus Kristus. Eldste Perry var en av 15 menn som er med på å føre tilsyn med den verdensomspennende kirkens vekst og utvikling, en kirke som nå har mer enn 15 millioner medlemmer. Eldste Perry talte ofte om religionens betydning i samfunnet, om familien og om å bevare religionsfrihet, idet han la vekt på at “grunnleggende samvittighetsfrihet som er innlemmet i religionsfriheten, må bevares og beskyttes iherdig”. Han samarbeidet tett med ledere fra andre trossamfunn om å fremme religionsfrihet.

“Han hadde en folkelig væremåte, og han kom like godt overens med alminnelige mennesker som presidenter og fyrster. Han behandlet dem alle på samme måte og hadde en egen evne til å få kontakt med dem som var helt uutgrunnelig,” sier Lee Perry, eldste Perrys sønn. “Jeg tror han vil bli husket som en forkjemper for familien,” sier Lee Perry.

Lowell Tom Perry ble født 5. august 1922 i Logan, Utah, sønn av Leslie Thomas og Nora Sonne Perry. Han tjenestegjorde i Marineinfanteriet i Stillehavsområdet i to år like etter 2. verdenskrig. Eldste Perrys tjeneste i Kirken begynte med en misjon til nordstatene i 1942. Han virket senere som rådgiver i et biskopsråd i Lewiston, Idaho, rådgiver i et stavspresidentskap i Sacramento, California, høyrådsmedlem i New York stav og president for Boston stav. Han tok bachelorgrad i økonomi ved Utah State University i 1949, og tok deretter påbyggingsstudier der. I sin yrkeskarriere arbeidet han innen detaljhandel som nestleder og kasserer i selskaper i Idaho, California, New York og Massachusetts.

Eldste Cook sier følgende om eldste Perrys forretningsbakgrunn: “Han var svært praktisk og pragmatisk anlagt, og det har vært til velsignelse for hele Kirken. Han var opptatt av at enkens skjerv ble brukt på en sparsommelig måte, at ingenting gikk til spille og at det var en plan og ansvarlighet.”

Eldste Perry mistet tidligere sin første hustru, Virginia Lee, som han har to døtre og en sønn med. Virginia Perry døde 14. desember 1974. Han etterlater seg sin hustru Barbara Taylor Dayton, som han giftet seg med i 1976.

Kirken vil bekjentgjøre detaljer angående begravelsen så snart de foreligger. Det er ikke besluttet når den ledige plassen i De tolv apostlers quorum vil bli fylt.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.