Pressemelding

Eldste Jeffrey R Holland besøker Edinburgh i anledning Kirkens jubileum i Skottland

Eldste Jeffrey R Holland i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonene) var i Edinburgh (lørdag og søndag 6.-7. juni) for å besøke Kirkens lokale medlemmer og misjonærer i anledning 175-årsjubileet for Kirkens første dåp i Skottland. Eldste Holland hyllet de mange tusen tidlige pionerene som sluttet seg til Kirken i Skottland, og deres arv til Kirkens medlemmer i Skottland i dag. I 1840 innviet eldste Orson Pratt – en tidlig apostel – Skottland for evangeliets forkynnelse, med ekstraordinære resultater. I løpet av de neste 20 årene sluttet mer enn 10 000 skotter seg til Kirken.

I en søndagstale som ble direkteoverført til over 56 staver [bispedømmer] i Nord-Europa, sa eldste Holland følgende om sin tro på Skriftene og den åndelige overbevisning som ble vekket i ham mens han var misjonær i Storbritannia: “De åndelige opplevelsene og hellige bekreftelsene jeg har mottatt med hensyn til Frelseren og hans gjenopprettede kirke, mottok jeg først som ung mann på misjon her i Storbritannia, da jeg leste Mormons bok.” Han fortsatte: “Mormons bok skiller seg ut i mitt intellektuelle og åndelige liv som klassikeren av alle klassikere, en bekreftelse på Den hellige bibel, en røst fra støvet, et vitne om Kristus, Herrens ord til frelse.”

De tilstedeværende under søndagens sending snakket entusiastisk om møtet i Edinburgh: “Det er et godt møte når du drar derfra bedre enn da du kom. Jeg drar med en følelse av å være entusiastisk fornyet.” (Penny Casey fra Dalkeith) “Det var virkelig spesielt å ha en Herrens apostel i Skottland som bar sitt vitnesbyrd så sterkt om vår Frelser Jesus Kristus, hans evangelium og betydningen av Mormons bok… Jeg har tenkt å dele denne opplevelsen med min venn.” (Simon Beveridge fra Edinburgh)

En velkjent tidlig misjonær som forkynte i Skottland på 1890-tallet, var David O McKay, som senere ble Kirkens president. En gang han hadde hjemlengsel, så han disse ordene inngravert i en bue: “Det du er, vær fullt og helt” – og dette ga ham oppmuntring. Ordene er nå inngravert i et monument på tomten til Kirkens misjonshovedkvarter i Edinburgh.

Eldste Holland bodde i Storbritannia fra 1990 til 1993, da han var leder for Kirken i Nord-Europa. Han ble ordinert som medlem av De tolv apostlers quorum i 1994. Da han mottok dette kallet, var eldste Holland medlem av De syttis første quorum, som han ble kalt til i 1989. Fra 1980 og til han ble kalt som en av Kirkens ledere på verdensbasis i 1989, var Jeffrey R Holland den niende president for Brigham Young University i Provo, Utah. Han har også tidligere vært Kirkens skolesjef. Les mer om Eldste Holland og andre apostler på denne siden.

Det er over 26 000 medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Skottland, og i alt 186 000 medlemmer i Storbritannia.

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.