Emne

Eldste

Et av embedene i Det melkisedekske prestedømme, prestedømmets høyere orden. Eldster er Kristi tjenere, med ansvar for å forvalte åndelige saker i Kirken.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.