Pressemelding

Dyp medfølelse og støtte til ofrene, familiene og til Frankrike

Eldste Patrick Kearon, President for området Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har i morges gitt følgende uttalelse:

"I løpet av disse timene med sorg og smerte, står medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige samlet med alle anstendige og gode mennesker i å uttrykke vår dypeste medfølelse for familier og venner av ofrene for gårsdagens forferdelige angrep i Paris. Våre tanker og bønner strekker seg ut til alle hjerter som har blitt såret og sinn som er i engstelse og fortvilelse."

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.